Liečba ochorení štítnej žľazy s Fulvovou kyselinou

Naša štítna žľaza je dôležitý orgán, ktorý ovplyvňuje mnoho funkcií nášho tela. Ochorenia štítnej žľazy, ako sú hypotyreóza a hypertyreóza, majú veľký vplyv na našu kvalitu života. Mnoho z nás sa obracia na tradičnú farmaceutickú liečbu, ako je napríklad Levotyroxín, ktorý sa nachádza v prípravku Euthyrox. Hoci je Euthyrox populárnym syntetickým náhradníkom hormónu štítnej žľazy, ktorý je v dnešnej dobe často predpisovaný, pravdou je, že sú s ním spojené mnohé nevýhody.

Vznik ochorení štítnej žľazy

Ochorenie štítnej žľazy môžu mať hlboký vplyv na celkové zdravie človeka. Či už sa jedná o hypotyreózu, keď štítna žľaza pracuje nedostatočne, alebo o hypertyreózu, keď je jej činnosť nadmerná, obe tieto stavy môžu byť príčinou mnohých závažných problémov, vrátane Gravesovej choroby a Wilsonovho syndrómu. Všeobecne môžu byť tieto poruchy spôsobené autoimunitnou reakciou, keď imunitný systém tela napáda štítnu žľazu, pretože jej tkanivá sa javia ako cudzie. Dôsledkom toho je narušená normálna produkcia hormónov.

Príčiny tohto zlyhania môžu byť rôzne – od nahromadenia nebezpečných toxínov, chlórovaných látok, cez vírusy, patogény a infekcie, až po pesticídy alebo zmenené enzýmy v tkanivách štítnej žľazy. Tieto stavy sú často spojené s hrudkami, nádormi a dokonca rakovinou.

Časté používanie syntetických liekov na potlačenie hormónu štítnej žľazy môže zhoršiť jej funkciu a paradoxne podnietiť vznik nádorov v tejto žľaze.
Časté používanie syntetických liekov na potlačenie hormónu štítnej žľazy môže zhoršiť jej funkciu a paradoxne podnietiť vznik nádorov v tejto žľaze.

Súčasná liečba štítnej žľazy a jej dôsledky

V súčasnom medicínskom prostredí je znepokojujúce, že až 95 percent odborníkov sa odchýlilo od zásad zakotvených v Hippokratovom prísahu. Vo významnom počte prípadov sa pri liečbe porúch štítnej žľazy, vrátane tých u detí, uprednostňuje predpis syntetických liekov. Týmto prístupom dochádza k postupnému zvyšovaniu dávok v miligramoch, čo môže v dlhodobom horizonte viesť k zhoršeniu stavu štítnej žľazy, výskytu hrčky a potrebe invazívnych vyšetrení ako biopsia.

Bohužiaľ, v niektorých prípadoch to môže skončiť operáciou štítnej žľazy, jej úplným odstránením, ožarovaním alebo dokonca chemoterapiou v prípade nádorových ochorení tohto orgánu. V kontexte Slovenska je znepokojujúci počet žien, ktoré sa stretávajú s týmito komplikáciami a ktorých liečebný scenár sa uberá touto cestou. Je nevyhnutné prehodnotiť súčasné prístupy k liečbe štítnej žľazy a zvažovať alternatívne a holistické metódy, ktoré rešpektujú celkové zdravie pacienta.

Mnohí lekári stále častejšie len potláčajú symptómy, než že by hľadali pravú príčinu problému, často agresívnym obmedzením prirodzených funkcií tela.
Dnešná moderná medicína sa stále viac uchyľuje k syntetickým liekom, ktoré len potláčajú symptómy, než že by hľadali pravú príčinu problému, často agresívnym obmedzením prirodzených funkcií tela.

Negatíva syntetických liekov

Euthyrox a podobné lieky sú len syntetickou náhradou skutočného hormónu štítnej žľazy. Nie sú to lieky, ktoré by liečili základný zdravotný problém a príčinu jeho vzniku. Dlhodobé užívanie týchto liekov môže mať mnoho vedľajších účinkov a nezabráni progresii ochorenia. Dokonca existuje skutočne vyššie riziko, že dlhodobým potlačovaním prirodzeného hormónu štítnej žľazy sa zvyšuje riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy.

Subklinická hypotyreóza je stav, kedy je zvýšená hladina TSH hormónu, avšak hladina tyroxínu je normálna. Podľa nedávnych štúdií nemá použitie levotyroxínu u dospelých s týmto stavom jasné výhody pre kvalitu života ani štítnu žľazu. Dlhodobé užívanie tohto lieku je spojené s vyšším rizikom rakoviny, srdcových chorôb, osteoporózy a zlomenín a môže zvyšovať finančné náklady pre pacientov. Je teda dôležité zvážiť riziká a výhody liečby.

Dlhodobé potláčanie prirodzenej aktivity štítnej žľazy môže paradoxne otvárať dvere riziku vzniku rakoviny tohto skutočne veľmi dôležitého orgánu.
Dlhodobé potláčanie prirodzenej aktivity štítnej žľazy môže paradoxne otvárať dvere riziku vzniku rakoviny tohto skutočne veľmi dôležitého orgánu.

Zázračné pôsobenie Fulvovej kyseliny

Oproti tomu Fulvová kyselina predstavuje revolúciu v liečbe ochorení štítnej žľazy. Ukazuje sa, že táto vysoko účinná prírodná látka môže stimulovať, vyživovať a opravovať funkciu štítnej žľazy prirodzeným spôsobom. Zároveň môže zmierniť smrteľné príznaky súvisiace s ochoreniami štítnej žľazy. 

Kyselina fulvová – nádej na štítnu žľazu a jej celkové vyliečenie.

Vedecké štúdie jednoznačne potvrdili, že fulvová kyselina je účinnou prírodnou alternatívou v liečbe mnohých a častých porúch štítnej žľazy.
Vedecké štúdie jednoznačne potvrdili, že fulvová kyselina je účinnou prírodnou alternatívou v liečbe mnohých a častých porúch štítnej žľazy.

Skutočná nádej v liečbe štítnej  žľazy

Medzi najúčinnejšie prírodné spôsoby, ako podporiť a obnoviť funkciu štítnej žľazy, patrí využitie kyseliny fulvovej. Táto zlúčenina nielen stimuluje a vyživuje štítnu žľazu, ale taktiež ponúka riešenie v liečbe jej ochorení. Ambulantné nemocničné štúdie ukázali vysokú mieru úspešnosti v liečbe hyperaktívnej štítnej žľazy. Až 90,9% pacientov vykázalo zlepšenie po šiestich mesiacoch liečby kyselinou fulvovou. Preto je dôležité venovať pozornosť prírodným alternatívam v starostlivosti o štítnu žľazu a eliminovať príjem škodlivých látok, ktoré môžu tento dôležitý orgán zaťažiť.

Pravidelným užívaním fulvovej kyseliny nebudete len podporovať funkciu štítnej žľazy, ale čoskoro zažijete zlepšenia, ktoré budete cítiť priamo na vlastnej koži.
Pravidelným užívaním fulvovej kyseliny nebudete len podporovať funkciu štítnej žľazy, ale čoskoro zažijete zlepšenia, ktoré budete cítiť priamo na vlastnej koži.

Výskumy potvrdzujú účinnosť kyseliny fulvovej

Kľúčovým ukazovateľom účinnosti kyseliny fulvovej v liečbe štítnej žľazy sú ambulantné nemocničné štúdie. Vo výskumoch, kde sa sledovala hyperaktívnosť štítnej žľazy, dosiahla miera vyliečenia úžasných 90,9% počas iba šiestich mesiacov, kedy boli pacienti liečení pomocou kyseliny fulvovej. Toto ukazuje obrovský potenciál tohto prírodného lieku v liečbe a prevencii ochorení štítnej žľazy. Je nesmierne dôležité pokračovať v ďalších výskumoch a zabezpečiť, aby pacienti mali prístup k tejto inovatívnej a účinnej liečbe.

Nielen vedecké výskumy, ale aj osobné príbehy ľudí z rôznych kútov sveta svedčia o zázračných účinkoch tohto prírodného pokladu – fulvovej kyseliny.
Nielen vedecké výskumy, ale aj osobné príbehy ľudí z rôznych kútov sveta svedčia o zázračných účinkoch tohto prírodného pokladu – fulvovej kyseliny.

Výsledky štúdií o liečbe štítnej žľazy s kyselinou fulvovou

Štúdie ambulantných nemocničných nádorov štítnej žľazy s použitím kyseliny fulvovej ukázali 90% úspešnosť, z čoho 80% pacientov dosiahlo úplné vyliečenie. Podľa výskumu uznávaného čínskeho lekára Dr. Dr. Shenyi Heo a jeho kolegami je kyselina fulvová v provincii Jiangxi už od roku 1982 významným prínosom v tejto oblasti. Kyselina fulvová nielen pomáha pri liečbe štítnej žľazy, ale taktiež zaisťuje potrebnú dodávku kvalitného organického jódu, ktorý je kľúčový pre správnu funkciu štítnej žľazy.

Od marca 1977 do apríla 1980 Dr. Shenyi He s tímom úspešne liečil pacientov kyselinou fulvovou, pričom vo viac ako 80% prípadov nádory úplne zmizli bez akýchkoľvek známok jeho návratu
Od marca 1977 do apríla 1980 Dr. Shenyi He s tímom úspešne liečil pacientov kyselinou fulvovou, pričom vo viac ako 80% prípadov nádory úplne zmizli bez akýchkoľvek známok jeho návratu

Vplyv rôznych látok na funkciu štítnej žľazy

Na správnu funkciu štítnej žľazy je potrebný dostatok organického jódu, ktorý by mal byť súčasťou molekuly uhlíka a pochádzať z rastlinného zdroja. Chlór, fluór a iné látky môžu negatívne ovplyvniť receptory jódu v štítnej žľaze, čím narušia jej správnu funkciu. Hormón štítnej žľazy je závislý na tyrozíne, aminokyseline, ktorá je esenciálna pre telo. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že nadmerné množstvo niektorých minerálov. medi, môžu ovplyvniť hladinu iných, ako je zinok. Fulvové kyseliny v strave však môžu pomôcť udržovať rovnováhu minerálov a optimalizovať funkciu štítnej žľazy.

Jak funguje Fulvová kyselina?

Fulvová kyselina působí několika způsoby:

 • Hloubková buněčná detoxikace: Fulvová kyselina nejenže podporuje zdraví štítné žlázy tím, že odstraňuje nahromaděné toxiny v těle, ale nabízí také hlubokou buněčnou detoxikaci, čímž přispívá k celkové vitalitě.
 • Zdroj esenciálních živin: Fulvová kyselina je bohatá na více než 77 životně důležitých stopových prvků, vitamínů, minerálů, přirozených kyselin a bioaktivních látek. Tyto živiny poskytují tělu komplexní výživu, která podporuje jeho optimální fungování.
 • Organický jód pro štítnou žlázu: Mnoho lidí s poruchami štítné žlázy trpí nedostatkem jódu. Fulvová kyselina obsahuje přirozený čistý jód, který je nezbytný pro štítnou žlázu a její správné fungování. Tento jód může přispívat k léčbě problémů s tímto důležitým orgánem.
 • Posílení imunitního systému: Autoimunitní reakce mohou být základem mnoha problémů se štítnou žlázou. Fulvová kyselina má schopnost zmírnit autoimunitní procesy a současně posílit celkový imunitní systém, což přispívá k celkovému zdraví jednotlivce.

Díky těmto vlastnostem se fulvová kyselina stává důležitým přínosem pro ty, kteří chtějí podpořit své zdraví a zajistit optimální funkci štítné žlázy.

Fulvová kyselina, je skutočne silný a zázračný dar od Matky Zeme, má ohromujúci vplyv nielen na štítnu žľazu, ale aj na celkové zdravie a vitalitu.
Fulvová kyselina, je skutečně silný a zázračný dar od Matky Země, má ohromující vliv nejen na štítnou žlázu, ale také na celkové zdraví a vitalitu.

Fulvová kyselina: Krok k maximálnímu zdraví

V současném zdravotnickém prostředí, kde mnozí sahají po rychlých farmaceutických řešeních, my nabízíme alternativu, která definuje nový standard v oblasti přírodního zdravotní péče. S hrdostí představujeme nejčistší fulvovou kyselinu na světě s impozantní čistotou až 99,7 procenta.

Naše závazky k excelentnosti nekončí jen u kyseliny samé; naše fulvová kyselina je ředěna ultra čistou deionizovanou vodou. Tato voda je tak kvalitní, že se často používá při intravenózních podáních, přípravě injekčních roztoků a infuzí. Díky této kombinaci dokáže naše fulvová kyselina nabídnout maximální vstřebávání a dosahovat nejvyššího možného účinku.

Zatímco tradiční léky mohou nabídnout dočasnou úlevu, naše fulvová kyselina přináší naději těm, kteří hledají trvalé a účinné řešení. Je načase zamyslet se nad způsobem, jakým pečujeme o své zdraví a jaké metody léčby si pro sebe vybíráme, abychom žili plnohodnotný a zdravý život.

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7699212/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21073632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC8037475/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6151376/
https://www.scielo.br/j/rbca/a/4t3RkVws3rnytXk8S8g97hJ
https://www.liebertpub.com doi /abs/10.1089/105072502760043422
https://www.drnuzum.com/blogs/articles/thyroid-explained-the-article-you-wish-you-read-years-ago

Očista pečene: Čo všetko by ste mali dodržiavať?

Očista pečene: Čo všetko by ste mali dodržiavať?

Pečeň je orgán s nesmiernou dôležitosťou pre naše telo a organizmus, vykonávajúc mnoho kritických funkcií, medzi ktoré patrí eliminácia toxínov a čistenie nášho organizmu. Táto detoxikačná úloha pečene však môže byť často limitovaná radom rôznych faktorov. Medzi tieto faktory patrí naša životná rutina, stravovacie návyky a prípadne aj naše vystavenie rôznym chemickým látkam. Pečeň je obrovským hrdinom nášho tela, ale občas potrebuje pomoc. A tu vstupuje do hry očista pečene.

Očista pečene dokáže do vysokej miery podporiť celkové zdravie a zdravotný stav. Práve preto sa stala aj v dnešnej dobe tak veľmi populárna. Aj to je dôvod, prečo by ste mali vedieť, ako udržať tento orgán zdravý a čo najviac funkčný. My vám prinášame efektívne tipy a rady, ktoré zohrávajú v rámci detoxikácie pečene veľmi dôležitú úlohu.

Zamerajte sa na správnu výživu

Je nevyhnutné podčiarknuť význam správnej stravy pre zdravie našej pečene. Hovorí sa, že jesť zdravo sa jednoducho oplatí a to platí dvojnásobne, pokiaľ ide o podporu detoxikácie pečene. V tomto kontexte odporúčame obmedziť konzumáciu potravín, ktoré môžu byť našej pečeni na škodu.

Medzi tieto patrí:

 • Potraviny s vysokým obsahom nasýtených tukov
 • Rafinovaný cukor
 • Potraviny s prebytkom soli
 • Na druhej strane, aby ste podporili zdravie vašej pečene a jej detoxikáciu, súčasťou vašej stravy by mali byť zdravé potraviny.

Do vašej stravy zaraďte:

 • Čerstvé ovocie
 • Zelenina
 • Zdravé tuky
 • Celozrnné obilniny
 • Potraviny bohaté na vlákninu
Správna voľba potravín a vyvážená strava môže byť ďalším tajným kľúčom k skutočnej vitalite a zdraviu vašej pečene.
Správna voľba potravín a vyvážená strava môže byť ďalším tajným kľúčom k skutočnej vitalite a taktiež k celkovému zdraviu vašej pečene.

Ako dôležitý orgán nášho tela, pečeň zohráva nezastupiteľnú úlohu v mnohých životne dôležitých procesoch, vrátane metabolizmu a detoxikácie. Naša pečeň, často označovaná ako „biologický filter“ nášho tela, avšak, aby mohla fungovať efektívne, je potrebné aby bola pečeň dostatočne zásobovaná potrebnými živinami a aby bola chránená pred potenciálnymi škodlivými účinkami nevhodnej stravy.

Praktický tip: Pre vrcholnú detoxikáciu vyskúšajte prírodné doplnky, ako Fulvová kyselina a Glutatión Elixír Komplex. Tieto prípravky vám prirodzene a účinne očistia telo od všetkých toxínov a škodlivín, prinesúc vám tak sviežosť a pohodu.

Detoxikácia všeobecne

Detoxikácia je prirodzený proces, ktorý sa deje v našom tele každý deň. Naše telá sú navrhnuté tak, aby sa teda dokázali zbaviť škodlivých látok a odpadov, ktoré sa takto hromadia v dôsledku metabolizmu, alebo ako výsledok expozície voči vonkajšiemu prostrediu. Naše orgány, ako sú pečeň, obličky, pľúca a koža, sú hlavnými aktérmi v tomto procese.

Napriek tomu však žijeme v dobe, keď je detoxikácia stále dôležitejšia. Zložitosť a rýchlosť modernej spoločnosti prinášajú s sebou aj rôzne zdravotné výzvy. Každodenná expozícia voči rôznym formám znečistenia, konzumácia spracovaných potravín plných prísad, chronický stres a nedostatok fyzickej aktivity môžu viesť k nahromadeniu toxínov v našich telesách, ktoré môžu prekročiť našu prirodzenú detoxikačnú kapacitu.

Tieto toxíny môžu ovplyvniť naše celkové zdravie, pôsobiť na zhoršenie chronickej choroby alebo spôsobiť rôzne zdravotné problémy.

Ak nepraktizujeme pravidelnú detoxikáciu, naše telo môže byť oslabené a stáva sa náchylnejšie na rôzne ochorenia.
Ak nepraktizujeme pravidelnú detoxikáciu, naše telo môže byť oslabené a stáva sa tak omnoho ľahšie náchylnejšie na rôzne ochorenia.

Bunkový detox a mýty o detoxikácii

Existuje mnoho mýtov o detoxikácii, najmä ten, ktorý tvrdí, že pečeň dokáže detoxikovať všetko a že iná detoxikácia nie je potrebná.. Je pravda, že pečeň hrá kľúčovú úlohu v detoxikačnom procese nášho tela. Je to hlavný orgán, ktorý sa podieľa na metabolizme a odstraňovaní mnohých škodlivých látok z tela.

Napriek tomu je dôležité si uvedomiť, že naše telo môže byť vystavené väčšiemu množstvu toxínov, než dokáže pečeň spracovať. To znamená, že dochádza k hromadeniu toxínov, ktoré môžu ovplyvniť fungovanie našich buniek a tkanív. Očista pečene a vlastne celého organizmu je preto pre nás skutočne veľmi dôležitá.

Detoxikácia na bunkovej úrovni je proces, pri ktorom sa naše bunky zbavujú toxínov a obnovujú svoje prirodzené funkcie. Je to kľúčová súčasť celkového detoxikačného procesu, ktorý pomáha nášmu telu zostať zdravým a funkčným. V dnešnej dobe plnej znečisťujúcich látok je táto forma detoxikácie stále dôležitejšia.

Existuje len málo látok na svete, ktoré majú schopnosť detoxikovať samotné bunky nášho organizmu, avšak táto schopnosť je pre naše zdravie a život nesmierne dôležitá.
Existuje len málo látok na svete, ktoré majú schopnosť detoxikovať samotné bunky nášho organizmu, avšak táto schopnosť je pre naše zdravie a život nesmierne dôležitá.

Vďaka detoxikácii na bunkovej úrovni sa môžeme efektívne vyrovnať s preťažením toxínmi, ktoré sú súčasťou moderného života. Tento proces nám môže pomôcť obnoviť naše zdravie, zvýšiť našu energiu a vitalitu a predchádzať rôznym zdravotným problémom. Je to dôležitý aspekt udržiavania optimálneho zdravia v dnešnej dobe, kedy je naše telo vystavené viacerým zdrojom toxínov ako kedykoľvek predtým. 

Kompletná očista pečene prírodnou cestou

Jedny z najsilnejších prírodných prostriedkov na svete patrí Fulvová kyselina a Glutatión Elixír Komplex, ktoré skutočne predstavujú nekompromisnú dvojicu v rámci svetových detoxikačných produktov. Táto neskutočne silná synergia prináša hlbokú, komplexnú a účinnú detoxikáciu našej pečene, orgánov a buniek a to všetko prostredníctvom prirodzených procesov.

Fulvová kyselina je prírodným darom s výnimočnými detoxikačnými vlastnosťami. Poďme si ju bližšie popísať:

 • Preniknutie do bunkových štruktúr: Fulvová kyselina má jedinečnú schopnosť preniknúť až do jadra buniek, kde dokáže detoxikovať látky ako sú ťažké kovy (napríklad olovo, kadmium, ortuť, arzén), kovy znečisťujúce ovzdušie (napríklad kadmium, olovo, zinok), hliník, nikel, meď, chróm, ďalej detoxikuje rádionuklidy, pesticídy a herbicídy, plastické mikročastice, dioxíny, mycotoxíny a iné. Toto preniknutie umožňuje, aby sa táto zázračná látka priamo spojila s toxínmi, ktoré môžu narušovať zdravú funkciu buniek.
 • Regenerácia poškodených tkanív: Fulvová kyselina je tiež známa svojou schopnosťou pomáhať pri regenerácii poškodených tkanív, čím podporuje zdravie pečene. Jej prítomnosť podporuje prirodzené hojenie a obnovu buniek, čo môže byť obzvlášť užitočné pri liečení poškodených tkanív pečene.
 • Eliminácia toxínov: Fulvová kyselina sa potom viaže na tieto toxíny, čo umožňuje ich bezpečné odstránenie z tela. Je to ako internejší systém čistenia, ktorý pracuje na najhlbšej možnej úrovni.
 • Podpora zdravia pečene: Pečeň je jedným z našich hlavných detoxikačných orgánov. Fulvová kyselina pomáha podporovať jej zdravie tým, že uľahčuje jej prácu pri odstraňovaní toxínov z tela.
 • Hydratácia buniek: Fulvová kyselina navyše pomáha udržiavať bunky hydratované a zdravé, čo je kľúčové pre ich správne fungovanie a celkovú pohodu tela.
Fulvová kyselina je považovaná za jeden z najefektívnejších chelátorov toxínov na svete a zároveň je to najvýkonnejší prirodzený elektrolyt, podporujúci optimálnu hydratáciu a celkové zdravie tela.
Fulvová kyselina je považovaná za jeden z najefektívnejších chelátorov toxínov na svete a zároveň je to najvýkonnejší prírodný elektrolyt, podporujúci optimálnu hydratáciu a zdravie.

Glutatión Elixír Komplex je ďalším nástrojom, ktorý využívame pri detoxikácii. Pozrime sa na to, čo robí tento prírodný elixír komplex takým účinným:

 • Silný antioxidant: Komplex obsahuje aktívny L-Glutatión GSH, silný antioxidant, ktorý je kľúčový pre všetky detoxikačné procesy pečene.
 • Podpora produkcie glutatiónu: Produkt tiež obsahuje N Acetyl Cysteín (NAC), ktorý podporuje produkciu glutatiónu v tele, čím celkovo posilňuje jeho detoxikačné účinky.
 • Silné adaptogény: Komplex obsahuje aj extrakty z Panax Notoginseng a Ashwagandha. Tieto silné prírodné adaptogény pomáhajú telu lepšie sa prispôsobiť stresu a podporujú celkovú pohodu.
 • Podporné látky: Glutatión Elixír Komplex tiež obsahuje Acetyl-L-Karnitín, kyselinu Alfa-Lipoovú, kyselinu L-askorbovú a L-Glutamín. Tieto látky podporujú zdravie pečene, celkovú detoxikáciu a pomáhajú pri udržiavaní všetkých zdravých buniek.
Náš Glutatiónový komplex predstavuje elixír života, skombinovaný zo siedmich najpotentnejších látok, ktoré posilňujú a obnovujú vaše zdravie na bunkovej úrovni.
Náš Glutatiónový komplex predstavuje elixír života, ktorý je zložený zo siedmich najsilnejších prírodných látok, ktoré tak posilňujú a obnovujú naše celkové zdravie na bunkovej úrovni.

Táto silná kombinácia Fulvovej kyseliny a Glutatión Elixír Komplexu tak predstavuje výnimočné nástroje pre hlbokú a bunkovú detoxikáciu a očistu pečene, orgánov a celého tela. Sú to zázračné prírodné látky, ktoré nám príroda ponúka pre podporu našej celkovej zdravotnej pohody, dlhého života a vitality.

Význam pitného režimu pre pečeň

Dodržiavanie adekvátneho pitného režimu má pre pečeň mimoriadny význam. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že pečeň má za úlohu odstraňovať toxíny z tela a udržiavať naše bunky hydratované. Očista pečene ide tak ruka v ruke s hydratáciou a pre udržanie optimálnej funkčnosti pečene je teda kritické vypiť dostatok vody každý deň. Je však rovnako dôležité vyhýbať sa konzumácii alkoholu a kofeínu, pretože tieto látky môžu pečeň dodatočne zaťažovať.

Zložky vody z vodovodu

Pitná voda z vodovodu môže obsahovať rôzne látky, ktoré sa môžu dotýkať zdravia našej pečene. Medzi niektoré z nich patrí:

 • Chlór: Táto chemická látka sa často pridáva do vody na zničenie baktérií a vírusov, ale môže byť pre pečeň toxická.
 • Fluorid: Hoci je fluorid pridávaný do vody s cieľom podporiť zdravie zubov, vysoké množstvo môže byť pre pečeň škodlivé.
 • Častice vírusov a baktérií: Aj keď vodovodná voda prechádza procesmi čistenia, stále môže obsahovať malé množstvá týchto mikroorganizmov.
 • Ďalšie chemické a fyzikálne nečistoty: Voda môže tiež obsahovať rôzne iné chemické zlúčeniny, minerály alebo dokonca mikroskopické častice pôdy.
Voda z verejného vodovodu môže často obsahovať rôzne nečistoty. Pre optimálnu kvalitu a zdravie je teda vhodné, aby bola táto voda filtrovaná alebo ionizovaná.
Voda z verejného vodovodu častokrát obsahuje rôzne nečistoty. Pre optimálnu kvalitu a zdravie je teda vhodné, aby bola táto voda očistená a preto by tak mala byť filtrovaná alebo ionizovaná.

Voda z vodovodu je životodarnou zložkou našich domovov, zásobujúc nás každý deň nevyhnutnými prvkami pre každodenné použitie. Avšak je dôležité si uvedomiť, že jej farba môže byť občas odlišná. Rôzne odtiene môžu byť spôsobené množstvom faktorov, vrátane prítomnosti minerálov, korózie potrubia alebo dokonca organických látok.

 • Farba Vody: Kvalita vodovodnej vody je občas sprevádzaná zmenami jej farby. Tieto sfarbenia sú často výsledkom prítomnosti rôznych prírodných i umelých látok.
 • Pôvod Farby: Hnedá, žltá alebo červená voda môže signalizovať prítomnosť železa alebo hliníka, zatiaľ čo zelenkavá alebo modrá môže naznačovať prítomnosť medi. Tieto sfarbenia sa môžu objaviť ako dôsledok zmeny v dodávkovej sieti alebo v dôsledku chemických reakcií v pôde.
 • Bezpečnosť: Aj keď sfarbenie vody môže byť znepokojujúce, väčšinou neznamená bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie. Napriek tomu je dôležité konzultovať takéto zmeny s miestnymi vodárenskými spoločnosťami.
 • Riešenie: Ak je voda sfarbená, je najlepšie použiť filtračné systémy alebo v prípade potreby uprednostniť balenú vodu. Na zabezpečenie kvality vodovodnej vody je tiež dôležité pravidelné testovanie a údržba dodávkových sietí.
 • Oznamovacia Povinnosť: V prípade sfarbenia vody je dôležité o tom informovať miestneho dodávateľa vody, aby mohli podniknúť potrebné kroky a zabezpečiť bezpečnosť a kvalitu dodávanej vody.

Prečo by sme mali piť balenú vodu

Z hľadiska zdravia a čistoty je často lepšie piť balenú vodu namiesto vody z vodovodu. Balená voda je zvyčajne podrobená prísnym kontrolám kvality a je ošetrená tak, aby bola čo najviac zbavená všetkých nežiaducich látok a kontaminantov. Navyše, balená voda je zvyčajne hydratačne efektívnejšia a môže byť obohatená o minerály a stopové prvky prospešné pre naše zdravie.

Týmto spôsobom môžeme minimalizovať zaťaženie nášho tela a pečene škodlivými látkami, ktoré sa môžu vyskytnúť v vode z vodovodu.

Balená minerálna voda je výhodná pretože poskytuje konzistentnú kvalitu, zaručené nutričné hodnoty a praktické balenie pre pohodlné konzumovanie kdekoľvek.
Balená minerálna voda je výhodná pretože poskytuje konzistentnú kvalitu, zaručené nutričné hodnoty a praktické balenie pre pohodlné konzumovanie kdekoľvek.

Snažte sa hýbať pravidelne

Čo keby sme začali chápať naše telo ako záhradu, ktorej potrebujeme venovať čas a starostlivosť, aby sme mohli obdivovať jej plodnosť a vitalitu? Každý orgán v našom tele má svoju vlastnú, jedinečnú funkciu, a rovnako ako v záhrade, je potrebné, aby všetky časti spolupracovali v harmonii, aby sme dosiahli optimálny zdravotný stav.

Naša pečeň je jedným z najdôležitejších orgánov v tejto ‚záhrade‘. Je to klúčový hráč v procese očisťovania našich tiel od toxínov, preto jej zdravie priamo ovplyvňuje naše celkové zdravie.

Vyberte si formu aktivity, ktorá vám prinesie radosť a bude vás motivovať k pravidelnosti – či už je to chôdza, beh, cvičenie v posilňovni, plávanie, alebo akákoľvek iná forma pohybu. Nezabúdajte, že dôležité je byť aktívny každý deň, minimálne 30 minút, a predovšetkým sa baviť.

Pravidelná fyzická aktivita stimuluje cirkuláciu krvi, podporuje detoxikáciu a zdravie pečene, čím výrazne prispieva k celkovému zdraviu.
Pravidelná fyzická aktivita stimuluje cirkuláciu krvi, podporuje detoxikáciu a zdravie pečene, čím výrazne prispieva k celkovému zdraviu.

Vždy si pamätajte, že starostlivosť o vaše telo je investícia do vášho zdravia a pečeň si zaslúži túto starostlivosť ako jedna z najdôležitejších orgánov v našom tele.

Lieky a opatrnosť pri užívaní

Pečeň, náš vlastný biologický filter, je zodpovedná za transformáciu a neutralizáciu mnohých toxických látok vrátane liekov, ktoré sa dostávajú do nášho tela. Tento orgán zohráva významnú úlohu v metabolických procesoch, ktoré pomáhajú udržiavať našu celkovú rovnováhu a zdravie. Očista pečene je pre to dôležitá najmä pre ľudí, ktorí užívajú veľa liekov.

Dlhodobé užívanie liekov by sme mali obmedziť, keďže môže predstavovať značnú záťaž pre našu pečeň, orgán zodpovedný za metabolizmus a elimináciu týchto látok.
Dlhodobé užívanie liekov by sme mali obmedziť, keďže môže predstavovať značnú záťaž pre našu pečeň, orgán zodpovedný za metabolizmus a elimináciu mnohých týchto škodlivých látok.

Pri užívaní liekov je mimoriadne dôležité byť opatrný a zodpovedný. Nadmerné a nekontrolované používanie liekov môže preťažiť a poškodiť vašu pečeň, čo môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Okrem toho môže nadmerné vystavenie chemikáliám zvyšovať riziko poškodenia pečene a iných orgánov.

Preto je nevyhnutné minimalizovať vystavenie chemikáliám, a to nielen prostredníctvom liekov, ale aj cez iné zdroje, ako sú potraviny, nápoje a prostredie.

Náš tip: Pečeň je veľmi citlivá na toxické látky, pretože ju môžu v konečnom dôsledku výrazne poškodiť. Preto, ak je to možné, vyhýbajte sa dlhodobému vystaveniu toxickým chemikáliám vo vašom prostredí. Napríklad, pesticídom, chemikáliám vo vzduchu alebo čističom v domácnosti.

Cigaretám sa radšej vyhýbajte

Fajčenie cigariet sa všeobecne uznáva ako jedna z hlavných hrozieb pre zdravie pečene. Toxíny a škodlivé chemikálie obsiahnuté v cigaretovej fajčiarskej produkcie môžu vážne zaťažiť a poškodiť pečeň, čo sťažuje jej detoxikačné úlohy a môže viesť k trvalým škodám.

Aby ste podporili zdravie a funkciu pečene, je dôrazne odporúčané vyhnúť sa fajčeniu. Tabak nepriaznivo ovplyvňuje zdravie pečene, čím zvyšuje riziko vzniku ochorení pečene a iných zdravotných problémov spojených s fajčením. Úplné ukončenie fajčenia je kľúčové, nie len pre udržiavanie zdravej pečene, ale aj pre obecné zlepšenie vášho zdravia a životnej kvality.

Rovnako je dôležité vyhnúť sa dlhodobému vystaveniu prostrediu s vysokou koncentráciou cigaretového dymu. Pasívne fajčenie, alebo vystavovanie sa cigaretovému dymu, môže mať rovnako negatívne účinky na zdravie pečene, ako aj na celkové zdravie. Preto je vždy vhodné hľadať a preferovať prostredia bez tabakového dymu.

Fajčenie má enormný dopad na zdravie pečene a mozgu, nielen fajčiara samotného, ale tiež na zdravie našich blízkych, napríklad naše deti.
Fajčenie má enormný dopad na zdravie pečene a mozgu, nielen fajčiara samotného, ale tiež na zdravie našich blízkych, napríklad naše deti.

V našej dobe plnej toxických výziev je nevyhnutné uvedomiť si význam pravidelnej detoxikácie. Toxíny sa k nám dostávajú z rôznych zdrojov a naše telo s nimi musí denne bojovať. Detoxikácia pečene nie je len trend, je to nevyhnutnosťou pre udržanie zdravia. Pôsobí ako pomocník v odstraňovaní odpadu z tela, čo znižuje riziko vážnych zdravotných problémov.

Naša odpoveď na toxické prostredie by mala byť zodpovedná a súcitná k sebe – pravidelná detoxikácia organizmu, očista pečene, vyvážená strava, dostatok pohybu a kvalitný spánok. Starajme sa o svoje telo a myseľ, aby sme si mohli užiť život plný energie a zdravia. Pamätajme, že zdravie je skutočne ten najväčší poklad.

Zdroje výskumov a publikácií:

https://www.mdpi.com/2076-3921/10/3/364
https://sci-hub.se/10.1016/0147-6513(89)90014-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5549431/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2596047/
https://thaiscience.info/Journals/Article/SCAS/10460003.pdf
https://sci-hub.se/https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20970854/
https://sci-hub.se/https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/es60167a001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1687428520300340
https://sci-hub.se/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0166445X84900250
https://sci-hub.se/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0166445X88900367
https://www.vetservis.sk/media/object/433/effects_of_humic_acid_on_animals_and_humans.pdf
https://www.witpress.com/elibrary/wit-transactions-on-ecology-and-the-environment/132/20937
https://www.researchgate.net/publication/321694288_Humic_and_Fulvic_Acids_as_Potentially_Toxic_Metal_Reducing_Agents_in_Water
https://scholar.archive.org/work/qmpitwxcprg5nmozvd6dbj44jq/access/wayback/http://journal.biotrop.org/index.php/biotropia/article/download/1114/445
https://www.researchednutritionals.com/wp-content/uploads/2018/03/RN-Issue-12-Humic-Acid-The-Power-of-Detox-and-Immune-Support-All-in-One.pdf
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:SW7ysPhGW94J:scholar.google.com/+Medical+Aspects+and+Application+Of+Humic+Substances&hl=en&as_sdt=0,5&as_vis=1
https://www.researchgate.net/publication/323944064_HUMIC_AND_FULVIC_ACIDS_ALLEVIATE_OXIDATIVE_DAMAGE_INDUCED_BY_HYDROGEN_PEROXIDE_Journal/link/5ab3da940f7e9b4897c79498/download
https://www.researchgate.net/profile/Deeptha-Kumar/publication/326847538_Titrimetric_estimation_of_fulvic_acid_substances_in_Oriens_Shilajit_as_a_part_of_herbal_nutraceutical_standardization/links/5bdc281a299bf1124fb49944/Titrimetric-estimation-of-fulvic-acid-substances-in-Oriens-Shilajit-as-a-part-of-herbal-nutraceutical-standardization.pdf

 

 

Sublingválne užívanie vs. tablety, prášky a lipozomálne doplnky

Sublingválne užívanie vs. tablety, prášky a lipozomálne doplnky

V poslednej dobe sa sublingválne formy vitamínov stávajú obľúbenými kvôli ich rýchlemu a efektívnemu vstrebávaniu. Prekonávajú obmedzenia tráviaceho traktu a otvárajú nové možnosti pre zdravie a wellness. Tento prístup skutočne mení pravidlá hry, prekonáva mnohé obmedzenia spojené s tráviacim traktom a otvára nové možnosti pre optimalizáciu celkového zdravia.

Sublingválne formy výživových doplnkov sú neuveriteľne jednoduché na užívanie. Stačí ich umiestniť pod jazyk, kde sa rýchlo rozpustia a absorbuje cez sliznicu ústnej dutiny. Tento spôsob priamo prenáša živiny do krvného obehu, obchádzajúc tráviaci systém, čo je obrovskou výhodou. Navyše, minimalizuje straty účinných látok, čím je zabezpečený plný potenciál výživových doplnkov.

Nezabúdajte: Tradičné tablety a prášky sú vystavené kyslému prostrediu žalúdka a enzýmom tráviacej sústavy. To spôsobuje ich degradáciu a celkovú stratu účinnosti. Sublingválna forma užívania sa však tráviacemu procesu úplne vyhýba.

Súčasnosť a výživové doplnky

Na trhu je dnes dostupné množstvo tabletových a práškových výživových doplnkov, avšak výskumy poukazujú na znepokojujúcu skutočnosť, že až 74 % týchto výrobkov neobsahuje skutočné zloženie uvedené na etikete. V mnohých prípadoch ide o placebo účinok, kde ľudia investujú svoje peniaze do produktov, ktoré im neposkytujú žiadne skutočné zdravotné výhody. Tieto tablety a prášky sa často rozpadajú v tráviacom trakte a ich účinné látky môžu byť stratené alebo neefektívne absorbované organizmom.

V kontraste s týmto problémom sublingválna forma užívania výživových doplnkov poskytuje priamy a rýchly prístup účinným látkam do organizmu. Tým sa zabezpečuje ich skutočný účinok a vstrebávanie. Sublingválne doplnky sa aplikujú pod jazyk, kde účinné látky sú absorbované priamo cez sliznicu a vstrebávajú sa do krvného obehu. Tento spôsob podávania umožňuje preskočenie tráviaceho traktu a jeho obmedzení, čo zaručuje, že účinné látky sa dostanú do organizmu efektívne a rýchlo.

Ľudia často nevedia, že často kupujú "mačku vo vreci", pričom produkty nie sú určené na zlepšenie zdravia, ale skôr na zisk výrobcu.
Ľudia často nevedia, že často kupujú „mačku vo vreci“, pričom produkty nie sú určené na zlepšenie zdravia, ale skôr na zisk výrobcu.

Výber sublingválnych doplnkov môže preto predstavovať lepšiu voľbu pre tých, ktorí sa zaujímajú o skutočný účinok a výhody výživových doplnkov. S ich priamym a rýchlym vstrebávaním môžu poskytovať efektívne a optimalizované zlepšenie zdravia a wellness.

Čistota doplnkov a vitamínov

Ďalším dôležitým faktorom, na ktorý treba prihliadať, je čistota a zloženie práškových a tabletových doplnkov stravy. Bohužiaľ, v týchto formách je čistota často veľmi nízka, pohybujúca sa v rozmedzí od 3 % do 10 %. To znamená, že po rozpustení a následnej degradácii v tráviacom trakte zostáva len zanedbateľné množstvo účinných látok. V dôsledku toho je ich účinok na organizmus minimálny, ak nie dokonca žiadny.

Tento nedostatok čistoty a nedostatočné zloženie môžu mať vážne následky pre spotrebiteľov. Napriek tomu, že na etikete môžu byť uvedené účinné zložky, skutočná účinnosť a efektivita výrobku môže byť vážne ohrozená. Namiesto toho, aby sa účinné látky dostali do krvného obehu a mali požadovaný účinok, množstvo z nich je stratené v tráviacom systéme, čo vedie k minimálnemu alebo dokonca žiadnemu účinku.

Pri výrobe tabletových a práškových výživových doplnkov sa často používajú nekvalitné prísady, ktoré často nemajú žiadny skutočný účinok na zlepšenie zdravia alebo kvalitu života
Pri výrobe tabletových a práškových výživových doplnkov sa často používajú nekvalitné prísady, ktoré často nemajú žiadny skutočný účinok na zlepšenie zdravia alebo kvalitu života.

Je dôležité si uvedomiť, že nedostatočné zloženie a nízka čistota práškových a tabletových doplnkov môžu mať za následok stratu finančných prostriedkov a dôveru spotrebiteľov. Je preto dôležité vyberať si doplnky stravy od spoľahlivých a dôveryhodných výrobcov, ktorí kla dôraz na kvalitu, čistotu a účinnosť svojich produktov.

.

Plnivá: negatívne účinky na zdravie?

V tabletových formách vitamínov sa tiež nachádzajú plnivá, ktoré majú negatívne účinky na zdravie. Medzi nich zaraďujeme napríklad rôzne škodlivé inertné plnivá, ako sú napríklad mikrokryštalická celulóza, laktóza, kukuričný škrob, kyselina stearová, hydrogénuhličitan sodný, hydrogénuhličitan vápenatý a mastenec a ďalšie.

Nižšie si detailne popíšeme bežne používané plnivá v tabletových a práškových výživových doplnkoch a liekoch a ich negatívne účinky na naše zdravie:

 • Mikrokryštalická celulóza: Hoci je obecným vnímaním, že táto látka je bezpečná, vo skutočnosti môže v niektorých prípadoch spôsobovať podráždenie tráviaceho traktu. Toto podráždenie môže mať za následok nadúvanie a hnačku, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu života človeka.
 • Laktóza: Táto látka, ktorá je vlastne cukor obsiahnutý v mlieku, môže byť pomerne nebezpečná pre ľudí s laktózovou intoleranciou. Tí, ktorí nemôžu laktózu správne spracovať, môžu po jej konzumácii zažiť nepohodlie, vrátane nadúvania, bolesti brucha a hnačky, čo je ďaleko od ideálu pre akýkoľvek jedinec.
 • Kukuričný škrob: Aj keď je kukuričný škrob vo všeobecnosti považovaný za bezpečný, existujú jedinci, ktorí sú na túto látku alergickí. Takáto alergická reakcia môže spôsobiť kožné vyrážky, svrbenie a v niektorých prípadoch dokonca anafylaxiu.
 • Kyselina stearová a stearáty: Tieto látky majú potenciál brániť absorpcii vitamínov a minerálov v tele. To znamená, že môžu znížiť účinnosť doplnkov stravy, a tým pádom aj ich schopnosť prispieť k zdraviu a wellness.
 • Hydrogénuhličitan sodný a vápenatý: Tieto látky môžu spôsobovať mierne tráviace problémy, vrátane nadúvania a pálenia záhy. Ich prítomnosť v doplnkoch stravy môže teda negatívne ovplyvniť komfort a celkovú pohodu jednotlivca.
 • Mastenec: Hoci je všeobecne považovaný za bezpečný, niektorí jedinci môžu na mastenec vyvíjať alergické reakcie. Príznaky môžu zahŕňať kožné vyrážky, svrbenie alebo dokonca ťažšie dýchacie problémy.
 • Talok (talcum): Aj keď je talc často používaný v kozmetických a osobných výrobkoch, môže byť spojený s množstvom zdravotných rizík, vrátane možného rizika vzniku rakoviny.
 • Titanový oxid (TiO2): Táto látka je bežne používaná ako bielidlo a zahusťovadlo, avšak môže byť potenciálnym zdrojom expozície titanium. Titanium môže byť pri dlhodobej expozícii škodlivé, čo vedie k otázkam bezpečnosti týchto doplnkov stravy.
 • Polyvinylpyrrolidón (PVP): Aj keď je vo všeobecnosti považovaný za bezpečný, pri dlhodobom používaní môže vyvolať alergické reakcie alebo dokonca toxické účinky. To môže mať za následok ďalšie zdravotné komplikácie.
 • Rastlinné oleje a vosky: Niektorí jedinci môžu byť alergickí na tieto látky. Alergické reakcie môžu byť rôznorodé, vrátane kožných vyrážok, svrbenia a v niektorých prípadoch ťažkosti s dýchaním.
 • Glutén: Glutén je známy svojou schopnosťou spôsobovať zdravotné problémy u ľudí s celiakiou alebo inými formami intolerancie na glutén. Príjmem gluténu môže dôjsť k zápalu čriev, poruchám vstrebávania živín a ďalším zdravotným problémom.
Mnohí ľudia ešte stále nepoznajú skutočnosť o negatívnych účinkoch plnív na zdravie a to môže v dlhodobom horizonte viesť k ďalším vážnejším zdravotným problémom a komplikáciám.
Mnohí ľudia ešte stále nepoznajú skutočnosť o negatívnych účinkoch plnív na zdravie a to môže v dlhodobom horizonte viesť k ďalším vážnejším zdravotným problémom a komplikáciám.

Výskumy naznačujú, že plnivá používané v tabletových a práškových výživových doplnkoch a liekoch môžu mať negatívny vplyv na naše zdravie. Štúdie ukázali, že tieto plnivá môžu spôsobovať tráviace problémy, ako napríklad nadúvanie, hnačku a nevoľnosť. Navyše, niektoré plnivá môžu inhibovať absorpciu dôležitých živín v tele, čo znižuje ich účinnosť.

Dlhodobé užívanie doplnkov stravy a liekov obsahujúcich plnivá môže viesť k hromadeniu pozostatkov látok v organizme. Tento dlhodobý efekt je obzvlášť znepokojujúci, pretože tieto látky môžu mať potenciálne negatívny vplyv na funkciu orgánov a systémov v tele.

Vedeli ste, že: Z hľadiska právnych predpisov Európskej Únie nie sú výrobcovia tabletových a taktiež práškových doplnkov stravy a liekov povinní uvádzať kompletné zloženie a obsah použitých plnív.

Existujú aj vedecké štúdie, ktoré poukazujú na potenciálne riziká spojené s používaním plnív v týchto produktoch. Jedna štúdia zistila, že niektoré plnivá môžu mať alergénne vlastnosti a spôsobovať alergické reakcie u citlivých jedincov. Ďalšia štúdia sa zaoberala vplyvom plnív na gastrointestinálny trakt a zistila, že niektoré plnivá môžu spôsobovať zápalové reakcie v črevách.

Tieto vedecké dôkazy poukazujú na dôležitosť vyberať si doplnky stravy a lieky s minimálnym alebo žiadnym obsahom plnív, aby sme minimalizovali potenciálne riziká a zaistili bezpečnosť a účinnosť užívania týchto produktov pre naše zdravie.

Zdravotné problémy a komplikácie

Je dôležité si uvedomiť, že výrobcovia výživových doplnkov neuvádzajú kompletné zloženie plnív na obaloch tabletových a práškových foriem. Táto skutočnosť môže vytvárať zdravotné problémy pre ľudí s celiakiou, laktózovou intoleranciou alebo intoleranciou na lepok.

Pri čítaní zloženia plnív je dôležité venovať pozornosť prítomnosti lepku, ako sú pšeničný škrob, pšeničná múka, jačmenný škrob, jačmenná múka, ražný škrob, ražná múka, ovsový škrob a ovsová múka. Tieto látky spôsobujú problémy u jedincov s celiakiou.

Dlhodobé užívanie tabletiek a práškov s plnivami môže mať negatívny vplyv na žalúdok a tráviaci systém. Plnivá používané v týchto produktoch môžu vytvárať nadúvanie, ťažkosti s trávením a podráždenie žalúdka.
Dlhodobé užívanie tabletiek a práškov s plnivami môže mať negatívny vplyv na žalúdok a tráviaci systém. Plnivá používané v týchto produktoch môžu vytvárať nadúvanie, ťažkosti s trávením a podráždenie žalúdka.

Okrem toho je potrebné sledovať prítomnosť laktózy, čo je mliečny cukor. Tí, ktorí sú laktózovo intolerantní, môžu zažívať nepríjemné tráviace ťažkosti, ak konzumujú výrobky obsahujúce laktózu.

Nezabúdajte: V skutočnosti sublingválne užívanie patrí medzi najbezpečnejšie formy, vďaka čomu sa tento spôsob dostáva čoraz viac do popredia. Uprednostňujú ho aj mnohí ľudia, ktorí trpia alergiami rôzneho druhu.

Nebezpečenstvo pre deti a tehotné ženy

Plnivá v tabletách výživových doplnkov a liekov môžu mať veľmi negatívny vplyv na deti, tehotné ženy a dojčiace matky. Vedecké štúdie potvrdzujú, že tieto skupiny sú vystavené zvýšenému riziku škodlivých účinkov týchto plnív.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Pediatrics sa ukazuje, že niektoré plnivá v tabletách môžu spôsobovať nežiaduce účinky u detí. Niektoré z týchto plnív obsahujú látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie, gastrointestinálne problémy alebo dokonca negatívne ovplyvniť vývoj. Deti majú citlivejšie tráviace systémy a ich organizmy sú náchylné na negatívne účinky týchto plnív.

Tehotné ženy a dojčiace matky sú ďalšou skupinou, ktorá by mala byť opatrná pri užívaní tabletiek s plnivami. Štúdia zverejnená v časopise BMC Pregnancy and Childbirth poukazuje na to, že niektoré plnivá v tabletách môžu prechádzať do materského mlieka a ovplyvňovať zdravie dojčiat. Tieto látky môžu spôsobovať alergické reakcie, tráviace problémy a dokonca ovplyvniť hormonálnu rovnováhu.

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že plnivá používané v tabletách a práškoch majú častokrát veľmi negatívny vplyv na celkové zdravie detí a taktiež aj na zdravie tehotných a dojčiacich žien.
Mnoho ľudí si neuvedomuje, že plnivá používané v tabletách a práškoch majú častokrát veľmi negatívny vplyv na celkové zdravie detí a taktiež aj na zdravie tehotných a dojčiacich žien.

Je dôležité, aby deti, tehotné ženy a dojčiace matky mali prístup k bezpečným výživovým doplnkom a liekom, ktoré sú voľné od týchto škodlivých plnív. Výber doplnkov a liekov by mal byť starostlivo preskúmaný a mali by sa vyhýbať výrobkom, ktoré obsahujú potenciálne škodlivé plnivá.

Víťazstvo dôvery a spokojnosti

Naša spoločnosť sa môže s hrdosťou pochváliť tisíckami spokojných zákazníkov v Slovenskej a Českej republike, čo je dôkazom kvality našich produktov na trhu. Stali sme sa lídrami v predaji funkčných a inovatívnych výživových doplnkov, ktoré ponúkajú riešenie príčiny vzniku mnohých zdravotných problémov.

Pri vytváraní našich produktov sme sa riadili odbornými štúdiami, poznatkami z výskumu a vývoja a odporúčaniami špecialistov v oblasti výživy a farmakológie. Snažíme sa poskytovať optimálne účinné dávky zložiek pre našich zákazníkov a zároveň zaisťovať ich bezpečnosť a splnenie požiadaviek regulačných orgánov.

Tisíce spokojných zákazníkov sú dôkazom najvyššej kvality našich produktov a vynikajúceho a nadštandardného zákazníckeho servisu.
Tisíce spokojných zákazníkov sú dôkazom najvyššej kvality našich produktov a vynikajúceho a nadštandardného zákazníckeho servisu.

Výskumom a odbornosťou k optimálnym riešeniam

Aktívne sledujeme najnovšie vedecké štúdie a výskumy týkajúce sa prírodných látok, ktoré sa vykonávajú renomovanými zdravotníckymi organizáciami, univerzitnými katedrami a medicínskymi inštitúciami z rôznych krajín. Tieto štúdie preskúmavajú vplyv prírodných zložiek na ľudské zdravie a ich liečivé účinky pri mnohých závažných ochoreniach.

Na základe týchto výskumov sme vybrali najlepšiu kombináciu prírodných zložiek s najvyššou čistotou a účinnosťou pre naše produkty, aby sme prispeli k zlepšeniu celkového zdravia našich zákazníkov.

Naše produkty sú výsledkom dlhoročných vedeckých výskumov a klinických štúdií, ktoré nám umožňujú testovať a vyrábať ich s dôverou a presnosťou pre čo najlepší efekt na zdravie.
Naše produkty sú výsledkom dlhoročných vedeckých výskumov a klinických štúdií, ktoré nám umožňujú testovať a vyrábať ich s dôverou a presnosťou pre čo najlepší efekt na zdravie.

Bezpečnosť, kvalita a spoľahlivosť

Všetky naše produkty sú legislatívne schválené a registrované, a sme hrdými držiteľmi certifikátov GMP a HACCP. Každý produkt je testovaný akreditovanými laboratóriami a obsahuje potrebnú certifikáciu. Tieto testy zahŕňajú aj skúmanie prítomnosti ťažkých kovov, nečistôt a mikrobiológie. Tým zaručujeme, že naše produkty spĺňajú najvyššie štandardy kvality a efektívnosti. Samozrejme, najdôležitejším hodnotením sú spokojní koncoví zákazníci, ktorí naše produkty ocenili.

Dôverujeme iba najlepším a spoľahlivým dodávateľom, ktorí nám zabezpečujú ingrediencie s najvyššou čistotou, aká je dostupná na trhu. Všetky naše ingrediencie sú testované a spĺňajú medzinárodné štandardy. Naši dodávatelia disponujú potrebnými certifikátmi, ako sú GMP, ISO 9001, HACCP, CE, Organic, Kosher, Halal a Non-GMO. Zároveň nám poskytujú aj Certifikáty analýz (COA) pre naše výrobky, ktoré garantujú ich čistotu, kvalitu a zhodu s medzinárodnými normami.

 

 

 

ADHD: Zlepšenie celkového stavu prírodnou cestou

ADHD: Zlepšenie celkového stavu prírodnou cestou

Syndróm ADHD sa v súčasnej dobe považuje za jednu z najčastejších psychických porúch u detí vôbec. Viete, ako toto ochorenie vzniká, aké sú najčastejšie prejavy a možnosti zlepšenia stavu pri tejto poruche? To všetko a ešte oveľa viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch tohto článku.

Vznik ADHD

Vo všeobecnosti platí, že ADHD je teda neurovývojová porucha. Už z tohto vieme, že syndróm vzniká nesprávnym vývojom niektorej z mozgových častí. Častým dôvodom je nesprávny metabolizmus dopamínu a noradrenalínu. Práve tieto látky sú totiž nevyhnutné pri prenose vzruchov medzi jednotlivými mozgovými bunkami.

Zaujímavosť: Mozog dieťaťa, ktoré trpí ADHD sa vyvíja skutočne veľmi odlišným spôsobom. Presne to je dôvod, prečo sa skôr či neskôr začnú prejavovať prvé najčastejšie symptómy. Okrem iného, tento syndróm je častejší u chlapcov ako u dievčat.

Toto sú faktory zvyšujúce riziko vzniku

Na základe vedeckých štúdií sa potvrdilo, že najväčší význam v rozvoji ADHD má práve genetika. V tomto prípade ide až o neuveriteľných 80 %. Platí, že ak týmto ochorením trpeli rodičia, je veľmi veľká šanca, že ho budú mať aj ich potomkovia. Riziko vzniku však nie je odkázané výlučne na genetiku, ale aj na iné dôležité faktory.

U detí sa riziko vzniku zvyšuje aj tým, že matka počas tehotenstva fajčila, prípadne konzumovala príliš veľké množstvo alkoholu. Za rizikové faktory sa považuje aj užívanie omamných látok, prípadne úraz hlavy dieťaťa.

Nezabúdajte: V dnešnej dobe častokrát koluje mýtus, že syndróm ADHD môže vzniknúť aj vplyvom častého hrania počítačových hier, sledovaním televízie či nesprávnou výchovou. V skutočnosti však tieto faktory s tým nemajú nič spoločné, aj napriek tomu, že v istom slova zmysle môžu mozgu a mysleniu uškodiť.

Vznik ADHD u detí je komplexný a môže byť ovplyvnený kombináciou genetických faktorov, neurologických odchýlok, environmentálnych a taktiež rôznych psychických vplyvov.
Vznik ADHD u detí je komplexný a môže byť ovplyvnený kombináciou genetických faktorov, neurologických odchýlok, environmentálnych a taktiež rôznych psychických vplyvov.

Ako sa prejavuje ADHD?

Syndróm ADHD sa zvyčajne diagnostikuje u detí vo veku 6 – 9 rokov, ktoré práve nastupujú do školy. Zistiť toto ochorenie je pomerne náročné. Dôvodom je najmä to, že napríklad stanoviť hranicu medzi nevychovanosťou a nepozornosťou a ADHD nie je vôbec ľahké. Práve preto je dôležité všímať si všetky prejavy u detí.

Medzi najčastejšie symptómy ADHD patrí impulzívnosť, poruchy pozornosti, sústredenia a hyperaktivita. Tieto prejavy by sa mali pozorovať dlhodobo, aspoň po dobu polroka. Čo sa týka lekárov, tí sa zaoberajú konkrétne týmito symptómami:

 • dieťa je neustále v pohybe, nevie chvíľu pokojne obsedieť
 • často sa stane, že stratí veci
 • nedokáže si samé rozvrhnúť jednotlivé úlohy
 • v rozhovore nepočúva, čo hovoríte
 • veľmi ľahko sa dokáže rozptýliť
 • nevie byť dlhšiu dobu ticho, je veľmi hlučné
 • stále musí niečo robiť s rukami alebo nohami
 • nedokáže rešpektovať pokyny, ktoré sú mu nariadené
 • keď nemá čo robiť alebo robí niečo, čo ho nebaví, dokáže byť veľmi nervózne až agresívne

V prípade, že sa u dieťaťa objavuje niektorý z týchto prejavov alebo viaceré naraz, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o syndróm ADHD. Samotná porucha nepredstavuje priame zdravotné riziko, no dokáže spôsobiť každodenné komplikácie. Dieťa s týmto syndrómom zvyčajne nemá v škole dobré výsledky a ľudia sa naňho pozerajú s nepochopením.

Ľahko sa dostane do rôznych problémov a komplikácií. Ako rodič tak budete musieť mať veľmi veľkú trpezlivosť. Aj dieťa s touto poruchou sa dá totiž vychovať správne, chce to len obrovskú dávku odhodlania, pretože je to pochopiteľne výrazne náročnejšie, v porovnaní so zdravými jedincami.

U ľudí s ADHD môžu byť problémy pri sústredení a vykonávaní úloh podstatne menej výrazné, keď sú motivovaní a angažovaní v činnosti, ktorá ich skutočne zaujíma.
U ľudí s ADHD môžu byť problémy pri sústredení a vykonávaní úloh podstatne menej výrazné, keď sú motivovaní a angažovaní v činnosti, ktorá ich napĺňa a teda skutočne ich aj zaujíma.

Liečba ADHD a zmiernenie tohto stavu závisia od viacerých faktorov, vrátane vzdelávania, motivácie a používania vhodných prírodných doplnkov na zmiernenie nepriaznivých stavov, ktoré sú nevyhnutné pre deti s poruchou ADHD a tiež pre ich rodičov alebo starajúce sa osoby. Farmaceutické lieky môžu byť veľmi návykové, sprevádzané mnohými vedľajšími účinkami a niekedy môžu zvýšiť hladinu ťažkých kovov, čo môže zhoršiť samotný stav pri ADHD.

Aké sú možnosti liečby ADHD?

Hovorí sa, že deti zo syndrómu ADHD vyrastú. Aj napriek tomu existujú situácie, kedy viac ako polovica pacientov trpí touto poruchou aj v rannej dospelosti. Postupom času sa však zvyknú prejavy vytratiť.

Čo sa týka liečby, tento syndróm sa úplne vyliečiť nedá, no sú spôsoby, ktoré zaručujú zmiernenie jeho prejavov. Jednou z najčastejších možností sú pravidelné sedenia u psychológa. Ak je stav vážnejší, lekári predpisujú lieky, ktorých úlohou je úprava produkcie noradrenalínu a dopamínu. Vďaka tomu sa dokážu zmierniť niektoré z nežiadúcich prejavov.

Tip: Jednoduchým riešením na zmiernenie hyperaktivity a prejavov ADHD je užívanie špeciálnych prírodných doplnkov ako je Glutatión Elixír komplex a Fulvová kyselina a obmedzenie príjmu potravín s vysokým obsahom cukru.

Ak je to možné, určite odporúčame, aby ste liečbu liekmi plnými chemických zložiek nahradili prírodnými výživovými doplnkami. Ich výhodou je, že nespôsobujú žiadnu záťaž na organizmus a vynikajú aj spektrom zdravotných benefitov.

Chemické a návykové lieky používané pri ADHD môžu mať mnohé negatívne účinky a sprevádzať ich riziko závislosti a vedľajších účinkov.
Chemické a návykové lieky používané pri ADHD môžu mať mnohé negatívne účinky a sprevádzať ich riziko závislosti a vedľajších účinkov.

Glutatión komplex a Fulvová kyselina: Aké sú ich výhody?

Skvelým riešením na zmiernenie príznakov ADHD je elixír glutatión komplex a kyselina fulvová. Vo všeobecnosti ide o extrémne silné antioxidanty, ktoré sa považujú za čisto prírodné prípravky. Mnohé vedecké výskumy poukázali na to, že tieto látky sú mimoriadne nápomocné v boji s hyperaktivitou a inými podobnými prejavmi.

Jedna zo štúdií dokázala, že kyselina fulvová do vysokej miery podporuje celkové zdravie mozgu. Podľa vedeckých výskumov, ktoré sa realizovali na zvieratách, sa zase potvrdilo, že táto zložka prispieva aj k zlepšeniu pamäti.

Náš glutationový sprej nie je len obyčajným glutationom. V skutočnosti ide o najsilnejší sublingválny glutationový komplex, ktorý je navrhnutý ako skutočný elixír zdravia obsahujúci až 10 vysoko účinných prírodných zložiek s najvyššou možnou čistotou, účinkom a biologickou dostupnosťou na trhu. Tento výnimočný produkt prináša množstvo zdravotných benefitov.

Je možné zakúpiť tieto zložky samostatne vo viacerých formách, no bohužiaľ veľmi nízkej čistote a kvalite. Avšak, je dôležité mať na pamäti, že Glutationový komplex elixír zdravia je najvyššej kvality a obsahuje všetky tieto zložky v optimálnom zoskupení, ktoré medzi sebou spolupracujú a vzájomne posilňujú svoje účinky pre zlepšenie celkového zdravia.

Tu je niekoľko hlavných výhod Glutatión Komplexu pri ADHD:

Glutatión elixír komplex

Tu je prehľad niektorých zistení a vedeckých pozorovaní týkajúcich sa jednotlivých látok ktoré sa nachádzajú v našom prírodnom Glutatión komplexe:

Aktívny redukovaný Glutatión GSH

Aktívny L-Glutatión (GSH – Redukovaný)

Viaceré štúdie naznačujú, že nedostatok L-Glutatiónu v tele môže byť spojený so zvýšeným oxidačným stresom a zníženou funkciou mozgu u ľudí s ADHD. Suplementácia L-Glutatiónom môže pomôcť zlepšiť kognitívne funkcie a redukovať symptómy ADHD.

N Acetyl Cysteín (NAC)

Niekoľko štúdií ukázalo, že NAC má potenciál zlepšiť pozornosť, koncentráciu a kontrolu impulzivity u detí a dospelých s ADHD. NAC pôsobí ako prekurzor glutationu, pomáha zvyšovať jeho hladiny v tele a môže mať protizápalové účinky.

L-Glutamín

L-Glutamín je aminokyselina, ktorá hrá dôležitú úlohu pri správnom fungovaní mozgu a nervovej sústavy. Môže pomôcť zlepšiť kognitívne funkcie a koncentráciu. Tiež sa skúma ako možný prostriedok na zlepšenie nálady a zníženie úzkosti u ľudí s ADHD.

Extrakt z Panax Notoginseng

Vedecké štúdie naznačujú, že Panax Notoginseng môže mať pozitívny vplyv na kognitívne funkcie a pamäť. Tento extrakt tiež obsahuje bioaktívne zlúčeniny, ktoré môžu podporovať adaptogénne účinky a znižovať stresové reakcie.

Extrakt z Ashwagandha

Výskumy naznačujú, že Ashwagandha má schopnosť zlepšiť kognitívne funkcie, pozornosť a náladu u ľudí s ADHD. Táto bylina tiež pomáha znižovať stres a úzkosť, čo môže mať priaznivý vplyv na celkový stav ADHD.

Extrakt z Rosa Roxburghii

Prírodné antioxidanty obsiahnuté v extrakte z Rosa Roxburghii, vrátane vitamínu C a flavonoidov, sa preukázali ako prospešné pre zdravie mozgu a kognitívne funkcie. Vitamín C je dôležitý pre správne fungovanie mozgu a môže mať ochranný účinok.

Acetyl-L-Karnitín

Výskumy naznačujú, že Acetyl-L-Karnitín môže pomôcť zlepšiť pozornosť, koncentráciu a kognitívne funkcie u ľudí s ADHD. Táto látka je dôležitá pre produkciu energie v mozgu a podporuje správnu funkciu mozgových buniek. Môže tiež pôsobiť ako neuroprotektor, chrániť mozgové bunky pred poškodením a podporovať správnu komunikáciu medzi nimi.

Kyselina Alfa-Lipoová

Vedecké štúdie naznačujú, že kyselina Alfa-Lipoová môže mať antioxidačné vlastnosti a chrániť mozgové bunky pred oxidačným stresom. Môže tiež podporovať energiu a zlepšovať metabolizmus mozgu, čo môže mať priaznivý vplyv na symptómy ADHD.

Kyselina L-askorbová (vitamín C)

Vitamín C je dôležitý antioxidant, ktorý prispieva k ochrane mozgových buniek pred poškodením a podporuje správnu funkciu nervovej sústavy. Nedostatok vitamínu C sa ukázal byť spojený so zvýšeným rizikom pre vznik ADHD, a preto jeho dostatočný príjem môže byť dôležitý pre zlepšenie stavu.

Fulvová kyselina je extrémne silná prírodná látka s organickým pôvodom, ktorá má niekoľko výhod pri zlepšovaní stavu pri ADHD.

Fulvová kyselina ako komplex zdravia

Tu je niekoľko hlavných výhod fulvovej kyseliny pri ADHD:

 1. Podpora kognitívnych funkcií: Podporuje zdravé fungovanie mozgu a zlepšuje kognitívne funkcie, ako je pamäť, koncentrácia a učenie sa. Toto môže byť zvlášť prospešné pre jedincov s ADHD, ktorí často zápasia s problémami v týchto oblastiach.
 2. Detoxikácia a vylučovanie ťažkých kovov a toxínov: Má veľmi silnú schopnosť viazať sa na ťažké kovy a toxíny a pomáha ich vylučovať z tela. To je veľmi dôležité pre ľudí s ADHD, pretože sa ukazuje, že vysoká hladina ťažkých kovov negatívne ovplyvňuje symptómy ADHD.
 3. Doplnenie životne dôležitých látok: Obsahuje viac ako 77 životne dôležitých mikroživín, makroživín, vitamínov, minerálov, vzácnych prírodných kyselín a bio-aktívnych látok. Tieto živiny a vitamíny sú dôležité pre správny rast a vývoj organizmu a môžu pomôcť vyvážiť nerovnováhu, ktorá sa môže vyskytnúť u jedincov s ADHD.
 4. Zvýšená energetická hladina a zlepšená nálada: Podporuje zvýšenú energetickú hladinu a zlepšenú náladu. Toto môže mať priaznivý vplyv na jedincov s ADHD, ktorí často zažívajú únavu a náladové výkyvy.

V podobe sublingválneho spreja

U nás si môžete zaobstarať kvalitné sublingválne spreje, ktoré obsahujú glutatión alebo kyselinu fulvovú. Aplikujú sa priamo pod jazyk, pričom sa ihneď dostávajú do krvi. Nemusia preto prechádzať cez žalúdok, čo zabezpečí vysokú účinnosť týchto produktov.

Bližšie informácie o ich účinkoch a produktoch nájdete na stránke produktu Kyselina fulvováproduktu Glutatión.

Klinické štúdie:

https://www.mdpi.com/1660-4601/20/6/4736
https://www.mdpi.com/2076-3921/9/2/176
https://www.mdpi.com/2076-3921/9/11/1039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296184/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510002.2015.1116729
https://www.imrpress.com/journal/FBL/24/2/10.2741/4720/htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6484508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3296184/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30468658/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4536296/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01044277
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-2-2-38
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684116/
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1432-1327.2000.01595.x-
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353802002000184
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10715769900300851
https://erj.ersjournals.com/content/16/3/534.short
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02434082
https://content.iospress.com/articles/biofactors/bio150
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037887411100273X?via%3Dihub

Oxidačný stres je veľmi nebezpečný! Ako ho ľahko znížiť s glutatiónom?

Oxidačný stres predstavuje nebezpečenstvo! Ako ho znížiť pomocou glutatiónu?

Aj napriek tomu, že podľa mnohých štúdií nie je oxidačný stres najväčšou hrozbou pre ľudí, dokáže byť do vysokej miery veľmi nebezpečný. Môže spôsobiť ochorenia, ktoré vyúsťujú do vážnejších zdravotných komplikácií. Poškodzujte totižto bunky, kvôli čomu sa zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby, úzkostných stavov, ale aj rakoviny. Prečo oxidačný stres vzniká a akú úlohu má v tomto smere glutatión?

Oxidačný stres a jeho vznik

Viete, ako vzniká oxidačný stres? Ide o proces, pri ktorom reaktívne formy kyslíka reagujú s jednotlivými proteínmi, lipidmi a DNA. Sú to látky, ktoré vznikajú pri mnohých metabolických procesoch. Pri oxidačnom strese dochádza k tomu, že bunky nevedia správe zužitkovať tieto molekuly.

V situácii, kedy je organizmus vystavený tomuto stresu vo väčšom množstve, dochádza k poškodeniu viacerých buniek. Jednotlivé tkanivá tak nedokážu fungovať správne a vznikajú kvôli tomu rôzne zdravotné komplikácie. Mnohé štúdie poukázali aj na skutočnosť, že tento stres môže byť príčinou vzniku zápalových procesov v tele.

Zapamätajte si: O oxidačnom strese je známe, že vo zvýšenej miere môže značiť isté nebezpečenstvo. To však platí aj pre prípad, kedy je ho nedostatok, teda keď úplne chýba. Ak bunky nie sú tomuto stresu vystavené, taktiež nemusia fungovať úplne správne, pričom častokrát dochádza aj k oslabeniu imunity.

Oxidačný stres, ktorý je dôsledkom nerovnováhy medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi v tele, je spojený s mnohými chorobami a starnutím.
Oxidačný stres, ktorý je dôsledkom nerovnováhy medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi v tele, je spojený s mnohými chorobami a starnutím.

Faktory zvyšujúce riziko vzniku

Vznik oxidačného stresu je podmienený viacerými faktormi. Napríklad, môže ísť o zvýšenú konzumáciu alkoholu, fajčenie, nadmerné vystavovanie slnečnému žiareniu, prípadne príliš veľké napätie v tele. Oxidačný stres nemusí byť pozorovateľný hneď. Avšak, zvykne sa postupne hromadiť v tele a ak je ho nadbytok, dochádza ku vzniku zdravotných ťažkostí rôzneho druhu.

Toto sú ďalšie rizikové faktory, ktorým by ste sa určite mali vyhýbať, ak chcete predísť hromadeniu oxidačného stresu v organizme:

 • fyzický a psychický stres
 • strava s nedostatočným obsahom antioxidantov
 • potraviny s vysokým obsahom nezdravých tukov a sacharidov
 • pridružené ochorenia, ako napríklad cukrovka, vysoký krvný tlak, rakovina či srdcovo-cievne ochorenia
 • nadváha a obezita
 • častá konzumácia potravín s vysokých obsahom toxických látok a ťažkých kovov
 • ultrafialové a ionizujúce žiarenie
 • znečistené ovzdušie a voda
 • príliš veľká produkcia voľných radikálov v tele
 • chronické zápaly

Nezabúdajte: Oxidačný stres môže postihnúť každého z nás. Dôvodom je najmä skutočnosť, že voľné radikály sa zaraďujú medzi prirodzené produkty metabolizmu v organizme. Existujú však isté skupiny ľudí, ktoré sú náchylnejšie na vznik oxidačného stresu. Ide najmä o staršie vekové kategórie, fajčiarov či ľudí s chronickými ochoreniami.

Oxidačný stres je ovplyvnený množstvom faktorov, vrátane fajčenia, znečistenia ovzdušia, nevyváženej stravy, stresu a ďalších faktorov.
Oxidačný stres je ovplyvnený množstvom faktorov, vrátane fajčenia, znečistenia ovzdušia, nevyváženej stravy, stresu a ďalších faktorov.

Glutatión a zníženie oxidačného stresu

Glutatión patrí medzi látky, ktoré sa považujú za silné antioxidanty. Ľudské telo si dokáže glutatión syntetizovať z bežných potravín, pričom ho následne rôzne žalúdočné kyseliny rozkladajú v bunkách. O tejto látke je známe, že rastliny, živočíchy, huby, ale baktérie si ju dokážu syntetizovať z esenciálnych aminokyselín. To znamená, že si ju vyrábajú sami.

Vytvára obrannú líniu

Výhodou je, že glutatión vytvára voči oxidačnému stresu silnú ochrannú bariéru. Ak bunky zaznamenajú príliš veľký oxidačný stres v organizme, v momente presunú glutatión do postihnutej oblasti. Práve tento antioxidant postupne reaguje s reaktívnymi formami kyslíka. Následne ich neutralizuje a zabraňuje tomu, aby spôsobili v tele poškodenie. Každá molekula glutatiónu sa následne bezpečne recykluje, čo je taktiež obrovským benefitom.

Okrem iného, telo si dokáže vytvárať zásoby glutatiónu pre prípad, že by došlo k nadmernému oxidačnému stresu. Túto látku si ukladá v jednotlivých bunkových zásobníkoch, ktoré sa v tele nachádzajú.

Glutatión, známy ako "majster antioxidantov", je úžasná molekula, ktorá účinne chráni organizmus pred škodlivým účinkom oxidatívneho stresu a tak účinne podporuje celkovú vitalitu a zdravie.
Glutatión, známy ako „majster antioxidantov“, je úžasná molekula, ktorá účinne chráni organizmus pred škodlivým účinkom oxidatívneho stresu a tak účinne podporuje celkovú vitalitu a zdravie.

Nedostatok glutatiónu spôsobuje rôzne problémy

Aj keď si telo dokáže ukladať glutatión do zásob, môže sa stať, že ho bude mať nedostatok. Rizikovým faktorom sme totiž vystavovaní každý jeden deň. Práve tie podporujú vznik oxidačného stresu. Preto by ste mali konzumovať väčšie množstvo potravín, ktoré obsahujú esenciálne mastné kyseliny. Ide o potraviny, z ktorých si organizmus dokáže vytvoriť glutatión.

Zapamätajte si: Nedostatok glutatiónu nemusí byť spozorovateľný hneď na prvý pohľad. Častokrát sa totiž neprejavuje navonok. Deficit tohto antioxidantu môžete pocítiť až v situácii, kedy dochádza k príliš veľkému oxidačnému stresu a vznikne napríklad nejaký zápalový proces v tele.

Nedostatok glutatiónu môže spôsobiť širokú škálu problémov, čím podčiarkuje jeho význam a úlohu pre zdravie a celkovú pohodu.
Nedostatok glutatiónu môže spôsobiť širokú škálu problémov, čím podčiarkuje jeho význam a dôležitú úlohu pre zdravie a celkovú pohodu.

Pravidelný príjem glutatiónu

Chcete mať istotu, že budete mať vždy dostatok glutatiónu vo vašom organizme? V tom prípade by ste nemali zabúdať na pravidelné dopĺňanie tejto látky pomocou kvalitných výživových doplnkov. Mnohé výskumy potvrdili, že sublingválne užívanie glutatiónu dokáže zvýšiť jeho obsah v bunkách až o neuveriteľných 260 %!

Vďaka tomu si vaše telo výrazne ľahšie poradí s oxidačným stresom, pričom do vysokej miery klesne aj riziko vzniku zápalov či iných komplikácií a ochorení. Bližšie informácie nájdete na stránke produktu Glutatión.

Detoxikácia ako váš najlepší priateľ zdravia

Pečeň je hlavným orgánom zodpovedným za detoxikáciu tela, avšak vo vysokom záťažovom prostredí môže byť preťažená a nepostačujúco schopná účinne detoxikovať. Existuje niekoľko dôvodov, prečo pečeň niekedy nedokáže dostatočne detoxikovať:

 1. Zvýšená expozícia toxínom: V súčasnom svete sme vystavení vyššej úrovni toxínov z rôznych zdrojov, ako je znečistenie ovzdušia, chemické látky v potravinách a vode, pesticídy, lieky a toxické látky vo vzduchu a životnom prostredí. Táto nadmerná expozícia toxínom môže preťažiť pečeň a znížiť jej detoxikačné schopnosti.
 2. Nedostatok živín: Pre efektívnu detoxikáciu pečeň potrebuje dostatok živín, ako sú vitamíny, minerály a antioxidanty. Nedostatok týchto živín môže obmedziť schopnosť pečene účinne detoxikovať.
 3. Oxidačný stres: Oxidačný stres je nerovnováha medzi tvorbou voľných radikálov a schopnosťou organizmu neutralizovať ich pomocou antioxidantov. Oxidačný stres spôsobuje poškodenie buniek a inhibuje efektivitu detoxikácie pečene.

Preto je dôležité podporovať a optimalizovať funkciu pečene a detoxikáciu organizmu. Aktívny redukovaný glutatión (GSH) je kľúčovou zložkou, ktorá podporuje maximálnu detoxikáciu buniek, pečene a ďalších orgánov. GSH pôsobí ako silný antioxidant a hrá kľúčovú úlohu pri neutralizácii voľných radikálov a odstraňovaní toxínov z buniek.

Aktívny redukovaný glutatión (GSH) pomáha obnoviť a udržiavať optimálnu hladinu glutatiónu v bunke, čím podporuje jej detoxikačné schopnosti. Okrem toho GSH podporuje tvorbu ďalších dôležitých antioxidantov v tele, ako je vitamín C a E. To všetko prispeje k maximalizácii detoxikácie buniek, pečene a iných orgánov.

Zaujímavosťou o aktívnom redukovanom glutatiónu (GSH) je jeho kritická úloha pri detoxikácii a ochrane buniek, ktorému sa datuje významný vplyv na udržanie zdravia organizmu.
Zaujímavosťou o aktívnom redukovanom glutatiónu (GSH) je jeho kritická úloha pri detoxikácii a ochrane buniek, ktorému sa datuje významný vplyv na udržanie zdravia organizmu.

Podpora GSH má pozitívny vplyv na zlepšenie funkcie pečene, elimináciu toxínov a ochranu buniek pred poškodením. Dodávanie aktívneho redukovaného glutatiónu (GSH) prostredníctvom prírodných prostriedkov, ako je napríklad doplnok stravy, môže pomôcť maximalizovať detoxikáciu buniek, pečene a iných orgánov. Udržiavanie optimálnej hladiny GSH a podpora tvorby ďalších antioxidantov v tele prispieva k zníženiu preťaženia pečene a zlepšeniu jej detoxikačných schopností.

Je však dôležité si uvedomiť, že maximálna detoxikácia a optimalizácia funkcie pečene vyžaduje aj ďalšie opatrenia, ako je zdravá strava, dostatok vody, fyzická aktivita a minimalizácia expozície toxínom.

Rozdiel medzi Glutatiónom GSH a Glutatiónom

Rozdiel medzi aktívnym redukovaným glutatiónom (GSH) a oxidovaným glutatiónom sa týka ich účinku a vstrebateľnosti v tele.

 1. Účinok: Aktívny redukovaný glutatión (GSH) je biologicky aktívnou formou glutatiónu, ktorá má skutočne výrazné antioxidačné účinky v tele. GSH je schopný neutralizovať voľné radikály a chrániť bunky pred oxidačným stresom. Okrem toho má GSH dôležitú úlohu pri detoxikácii organizmu a podpore imunitného systému.

Naopak, oxidovaný glutatión (GSSG) má obmedzenú účinnosť pri antioxidačnej ochrane a nie je schopný plne poskytnúť rovnaké benefity ako GSH.

 1. Vstrebateľnosť: Štúdie potvrdili, že sublingválna forma aktívneho redukovaného glutatiónu GSH je považovaná za najlepšiu formu vstrebateľnosti. Sublingválna aplikácia umožňuje GSH prenikať priamo do krvného obehu cez sliznicu pod jazykom, obchádzanie tráviaceho traktu tak zabezpečuje rýchle a efektívne vstrebávanie do tela.
Strata GSH v tele s vekom a vplyvom vonkajších faktorov prispieva k vzniku závažných ochorení, preto je dôležité udržiavať dostatočnú hladinu GSH pre zdravý život a vitalitu.
Strata GSH v tele s vekom a vplyvom vonkajších faktorov prispieva k vzniku závažných ochorení, preto je dôležité udržiavať dostatočnú hladinu GSH pre zdravý život a vitalitu.

Naopak, tabletové, práškové, alebo aj napríklad lipozomálne formy GSH majú obmedzenú vstrebateľnosť, pretože musia byť najprv trávené a absorbované tráviacim systémom, čo znamená, že podliehajú degradácii v tráviacom trakte a to znižuje ich účinnosť a využitie v tele.

Vedecké štúdie potvrdili účinnosť glutatiónu GSH a odporúčania od rôznych svetových lekárov a odborníkov jasne zdôrazňujú výhody sublingválnej formy aktívneho redukovaného glutatiónu GSH a jeho preferovanie pre maximálne vstrebateľné a účinné využitie.

Čo obsahuje Glutatión komplex elixír?

Glutatión komplex je vyhlásený ako skutočný elixír zdravia, ktorý poskytuje účinky, ktoré boli potvrdené vedeckými výskumami. Tento produkt bol dôkladne vyvíjaný a testovaný po dlhú dobu, aby skutočne zlepšil zdravie a blahobyt našich zákazníkov.

Tu sú niektoré zložky produktu a ich vplyv na ľudské zdravie:

N-Acetyl Cysteín (NAC)

N-Acetyl Cysteín (NAC) je účinnou zložkou, ktorá podporuje zdravie tým, že je prekurzorom glutatiónu – dôležitého antioxidantu, ktorý chráni bunky pred oxidačným stresom a podporuje ich správne fungovanie. Jeho užívanie vedie k zvýšeniu hladiny glutatiónu v tele, čo prispieva k ochrane buniek pred poškodením, podporuje imunitný systém a pomáha v boji proti oxidačnému stresu. NAC má tiež ďalšie pozitívne účinky, vrátane podpory zdravia dýchacieho systému a detoxikácie, čím prispieva k celkovému zlepšeniu zdravia.

L-Glutamín

L-Glutamín je esenciálnou aminokyselinou s výnimočnými pozitívnymi účinkami na zdravie. Podporuje zdravý imunitný systém, zlepšuje funkciu čriev a napomáha obnovu svalového tkaniva. Okrem toho má silné antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú bojovať proti oxidatívnemu stresu a podporujú celkovú vitalitu organizmu.

Extrakt z Panax Notoginseng

Panax Notoginseng má vynikajúce účinky na zdravie človeka. Jeho silné antioxidačné vlastnosti pomáhajú neutralizovať voľné radikály a chrániť bunky pred poškodením. Tiež podporuje zdravý krvný obeh a zlepšuje funkciu srdca a cievneho systému. S jeho pomocou môžeme dosiahnuť optimálne zdravie.

Extrakt z Ashwagandha

Ashwagandha je bylina s výnimočnými účinkami na ľudské zdravie. Je známa pre svoje adaptogénne vlastnosti, ktoré pomáhajú zvládať stres a zlepšovať fyzickú aj duševnú pohodu. Okrem toho Ashwagandha podporuje zdravý spánok a imunitný systém, a tiež pomáha udržiavať vyrovnanú energiu a zlepšuje sústredenie a mentálnu ostrosť.

Extrakt z Rosa z Roxburghii

Rosa Roxburghii, známa aj ako šípka z Himálaǰí, je prírodným bohatstvom s výnimočnými účinkami na zdravie. Je plná antioxidantov, ktoré pomáhajú bojovať proti oxidatívnemu stresu, posilňujú imunitný systém a chránia bunky pred poškodením. Je to skutočný prírodný zázrak pre podporu celkového blahobytu a vitality.

Acetyl-L-Karnitín

Acetyl-L-karnitín je prírodný látka, ktorá má pozitívny vplyv na ľudské zdravie. Jeho účinky sa prejavujú v boji proti oxidatívnemu stresu, podpore energetickej produkcie buniek a zlepšení kognitívnych funkcií. Je to cenný doplnok pre optimálne zdravie a pohodu.

Naša formula Glutatión komplexu je výsledkom dôkladného výskumu a starostlivého výberu zložiek, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie. Účinky týchto zložiek sú podložené vedeckými dôkazmi a zameriavajú sa na poskytnutie maximálnej podpory a výhod pre našich zákazníkov. Sme hrdí na kvalitu nášho produktu a veríme, že Glutatión komplex je pre Vás najlepšou voľbou pre dosiahnutie optimálneho zdravia a pohody.

Klinické štúdie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4536296/
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01044277
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-2-2-38
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4684116/
https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1432-1327.2000.01595.x-
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1353802002000184
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10715769900300851
https://erj.ersjournals.com/content/16/3/534.short
https://link.springer.com/article/10.1007/BF02434082
https://content.iospress.com/articles/biofactors/bio150

Vysoký cholesterol a ako ho dokážeme účinne znižovať

Vysoký cholesterol a ako ho dokážeme účinne znižovať

Vysoký cholesterol postihuje najmä ľudí v strednom veku. Ide o stav, ktorý sa vyskytuje v situáciách, kedy je hladina cholesterolu v krvi nad normálnou hodnotou. Vo všeobecnosti však platí, že cholesterol je tuková látka. Produkuje ju telo a nachádza sa aj v potrave. Je nevyhnutný v rámci tvorby hormónov, membránových lipidov a žlčových kyselín. Ak je ho však nadbytok, môže spôsobiť zdravotné komplikácie.

Čo je to cholesterol?

Cholesterol je látka prítomná v každej bunky nášho tela a je nevyhnutná pre mnoho dôležitých funkcií. Väčšina cholesterolu sa tvorí v pečeni a tráviacom ústrojenstve a jeho prítomnosť je nevyhnutná pre správne fungovanie nervov, tvorbu vitamínu D a mnohé ďalšie procesy v tele.

Vysoký cholesterol môže byť spojený nielen s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj súvisieť s vyšším intelektuálnym výkonom a kreativitou u starších ľudí.
Vysoký cholesterol môže byť spojený nielen s kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj súvisieť s vyšším intelektuálnym výkonom a kreativitou u starších ľudí.

Na druhej strane, vysoké hladiny cholesterolu v krvi môžu byť nebezpečné a zvyšovať riziko kardiovaskulárnych ochorení, preto je dôležité udržiavať si zdravú hladinu cholesterolu v krvi pomocou zdravej stravy a cvičenia.

Ako sa prejavuje vysoký cholesterol?

Častokrát sa vysoký cholesterol považuje za tichého zabijaka. Dlhodobo sa totiž nejakým spôsobom nemusí prejaviť a zvýšené hodnoty sa tak zistia až z krvných testov. Avšak, v niektorých prípadoch predsa len nastúpia charakteristické prejavy typické pre tento zdravotný problém. Najčastejšie ide o tieto:

 • Angína pectoris: bolesť alebo nepohodlie na hrudníku spôsobené nedostatočným prísunom kyslíka do srdcového svalu
 • Zvýšený krvný tlak: vysoký cholesterol môže prispievať k zúženiu artérií, čo môže viesť k zvýšenému krvnému tlaku
 • Únava a slabosť: znížený prietok krvi spôsobený zúžením ciev môže spôsobiť pocit únavy a slabosti
 • Bolesť alebo kŕče v nohách: zúženie artérií dolných končatín môže spôsobiť bolesť alebo kŕče pri chôdzi alebo cvičení
 • Náhly infarkt alebo mŕtvica: v dôsledku zablokovania artérie krvnou zrazeninou alebo uvoľnením plaku

Mali by ste si však uvedomiť, že tieto prejavy môžu byť sprievodným javom aj iných pridružených ochorení. Dôsledky vysokého cholesterolu sa môžu časom prejavovať postupne. Preto je dôležité pravidelne sledovať hladinu cholesterolu a dodržiavať zdravý životný štýl, aby sa predišlo rizikám spojeným s vysokým cholesterolom.

Vedeli ste že: Vysoká hladina cholesterolu môže mať spojenie s refluxom gastroezofageálneho traktu (GERD), keďže zvyšuje riziko zhoršenia symptómov a kyseliny z žalúdka môže uniknúť do pažeráka.

Cholesterol a ateroskleróza

Cholesterol a ateroskleróza sú úzko spojené. Vysoké hladiny zlého cholesterolu (LDL) v tele môžu spôsobiť tvorbu aterosklerotických plátov v stenách tepien. Tieto pláty postupne zužujú cievny lumen, čo obmedzuje prietok krvi a môže spôsobiť hypertenziu (vysoký krvný tlak). Ak sa aterosklerotické pláty nerozbijú alebo neodstránia, môžu byť príčinou srdcového infarktu, mozgovej cievnej príhody a iných kardiovaskulárnych ochorení.

Preto je dôležité udržiavať si zdravú hladinu cholesterolu v krvi a snažiť sa minimalizovať rizikové faktory, ako sú nezdravá strava, fajčenie, neaktívny životný štýl a stres. Tieto opatrenia môžu pomôcť predchádzať ateroskleróze a zlepšovať zdravie srdca a cievneho systému.

Ateroskleróza nie je len chorobou srdca, ale je to významné zdravotné riziko pre celé telo, pretože obmedzuje prítok krvi a kyslíka do dôležitých orgánov a tkanív.
Ateroskleróza nie je len chorobou srdca, ale je to významné zdravotné riziko pre celé telo, pretože obmedzuje prítok krvi a kyslíka do dôležitých orgánov a tkanív.

HDL a LDL cholesterol

Vo všeobecnosti sa cholesterol rozdeľuje na dva druhy lipoproteínov, ktoré zabezpečujú prenos tejto látky v krvi. Ide o lipoproteíny s vysokou hustotou (HDL) a lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL).

 • Dobrý HDL cholesterol: Pomáha odstraňovať nadbytočný cholesterol z krvi, pričom ho prevádza späť do pečene. Práve v tomto orgáne sa môže cholesterol recyklovať a následne vylúčiť z tela. Obvykle je odporúčané mať dostatok HDL cholesterolu v organizme, pretože sa podieľa aj na znížení rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení.
 • Zlý LDL cholesterol: Je nebezpečný pre zdravie, pretože sa ukladá na stenách artérií a zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Ide napríklad o srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu. Práve preto by ste mali mať LDL cholesterolu v krvi čo najmenej.

Rozlíšenie medzi dobrou a zlou hodnotou cholesterolu

Hodnoty cholesterolu sú dôležité pre pochopenie zdravia srdca a cievneho systému. Určite ste už počuli o tom, že existuje dobrý cholesterol a zlý cholesterol. Cholesterol je prirodzenou súčasťou nášho tela, ale v prípade jeho nadmerného množstva môže spôsobiť zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, infarkty a mŕtvice. Na Slovensku každoročne zomiera viac ako 30 000 ľudí na tieto choroby, čo spôsobuje, že vysoký cholesterol a jeho hodnoty sú častým predmetom rozhovorov medzi lekármi.

Tri základné hodnoty cholesterolu, o ktorých hovoria lekári sú:

 • Normálna hladina cholesterolu v krvi dospelého človeka by mala byť maximálne 5,2 mmol/l.
 • Zvýšený cholesterol sa považuje za hodnotu medzi 5,2 a 6,2 mmol/l.
 • Hodnoty nad 6,2 mmol/l sú považované za vysoký cholesterol a predstavujú riziko pre zdravie.

Cholesterol sa skladá z dvoch hlavných zložiek:

 1. HDL cholesterol, známy ako dobrý cholesterol, zabezpečuje transport cholesterolu z artérií do pečene, kde je recyklovaný a využívaný podľa potreby tela. Táto forma cholesterolu má ochranný účinok proti vzniku ochorení srdca, ciev a mozgu, preto je označovaná ako dobrý cholesterol.
 2. LDL cholesterol, nazývaný zlý cholesterol, môže spôsobiť upchávanie artérií. Znížená priechodnosť artérií je príčinou aterosklerózy, ktorá môže viesť k infarktu alebo mŕtvici.
Cholesterol môže byť ako zlodej, ktorý sa pomaly a ticho vláči do ciev a ukladá sa tam, až kým nezablokuje prietok krvi a nezastaví srdce.
Cholesterol môže byť ako zlodej, ktorý sa pomaly a ticho vláči do ciev a ukladá sa tam, až kým nezablokuje prietok krvi a nezastaví srdce.

Koncentrácie dobrého (HDL) a zlého (LDL) cholesterolu v tele sa dajú zistiť jednoduchým krvným testom vykonaným nalačno.

Súčasný výskum naznačuje, že dôležitejšia než celková hladina cholesterolu v krvi je jeho zloženie a pomer jednotlivých častí.

Ideálny pomer HDL (dobrý cholesterol) k LDL (zlý cholesterol) by mal byť minimálne 1:3, optimálne 1,5:3.

Vedeli ste, že: Zlý cholesterol (LDL) môže spôsobiť srdcové ochorenia, zatiaľ čo dobrý cholesterol (HDL) pomáha chrániť srdce a eliminovať LDL z vášho tela?

Najdôležitejšie rizikové faktory

Samozrejme, vznik vysokého cholesterolu môžete ovplyvniť aj vy sami. Najčastejšou príčinou tohto problému je práve nezdravý životný štýl, na čo by ste si mali rozhodne dávať veľký pozor. Aby ste sa mohli vysokému cholesterolu vyhnúť, mali by ste poznať rizikové faktory, ktoré súvisia so vznikom tohto zdravotného problému:

 • sedavý životný štýl,
 • genetická predispozícia,
 • pokročilý vek,
 • nadmerný stres a napätie,
 • cukrovka a obezita,
 • fajčenie,
 • konzumácia potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov.

Nezabúdajte že: Vysoký cholesterol môže vzniknúť aj kombináciou viacerých faktorov. Práve preto by ste mali o svoje zdravie dbať a užívať kvalitné prírodné produkty.

Zdravotné komplikácie

Ak je vysoký cholesterol dlhodobo neliečený, môže dôjsť ku vzniku rôznych zdravotných komplikácií. Vedecké výskumy poukázali, že ide napríklad o srdcové a cievne ochorenia. Medzi tie zaraďujeme srdcové zlyhanie, mŕtvicu alebo infarkt myokardu.

Cholesterol je ako zlodej v noci - zanecháva stopy a vytvára blokády, ktoré môžu viesť k srdcovému infarktu.
Cholesterol je ako zlodej v noci – zanecháva stopy a vytvára blokády, ktoré môžu viesť k srdcovému infarktu.

Okrem iného, ak trpíte zvýšeným cholesterolom, postihnúť vás môžu aj dýchacie ťažkosti. Do vysokej miery totiž ovplyvňuje fungovanie pľúc a zároveň aj zvyšuje riziko vzniku respiračných ochorení. Jedna zo štúdii poukázala, že vysoký cholesterol spôsobuje pri jeho neliečení aj žlčové kamene. Tie častokrát vedú k tráviacim ťažkostiam a bolestiam brucha.

Liečba vysokého cholesterolu

Čo sa týka liečby vysokého cholesterolu, najčastejšie sa začína práve zmenou životného štýlu. Mali by ste uprednostniť konzumáciu zdravých a plnohodnotných potravín. Častokrát však takáto zmena nezaberie a je potrebné vyhľadať lekára.

Lieky na cholesterol

Odborníci predpisujú špeciálne lieky na zvýšený cholesterol. Avšak, je potrebné počítať s tým, že takéto lieky sú plné chémie a môžu vyvolávať vedľajšie účinky. Preto by ste mali siahnuť po prírodných doplnkoch.

Pri výbere účinných doplnkov na liečbu vysokého krvného tlaku by ste mali siahnuť po produktoch, ktoré obsahujú výlučne prírodne zložky. Taktiež sa zamerajte na účinky a vlastnosti daného produktu. Neváhajte investovať aj do vyššej kvality, určite sa to vyplatí.

Ak má liek na cholesterol vedľajšie účinky, je to ako keby sme chceli opraviť krehký porcelán kladivom - riešime jeden problém, no vytvárame mnohé ďalšie závažné problémy.
Ak má liek na cholesterol vedľajšie účinky, je to ako keby sme chceli opraviť krehký porcelán kladivom – riešime jeden problém, no vytvárame mnohé ďalšie závažné problémy.

Vedeli ste, že: Prírodná fulvová kyselina je skutočne silným pomocníkom pri liečbe vysokého cholesterolu, pretože účinne zlepšuje metabolizmus tukov a posilňuje srdcový systém.

Ako účinne znížiť vysoký cholesterol bez liekov?

Vysoký cholesterol môže zvýšiť riziko kardiovaskulárnych ochorení, ako sú srdcové infarkty a mŕtvica. Existuje však niekoľko spôsobov, ako účinne znížiť hladinu cholesterolu bez použitia liekov. Jedným z najúčinnejších spôsobov je zmena stravovacích návykov.

Správna strava a pravidelné cvičenie nie sú len kľúčom k zdravej váhe, ale aj k optimálnej hladine cholesterolu a zdraviu srdca.
Správna strava a pravidelné cvičenie nie sú len kľúčom k zdravej váhe, ale aj k optimálnej hladine cholesterolu a zdraviu srdca.

Konkrétne sa odporúča obmedziť príjem potravín s vysokým obsahom tuku a cholesterolu a nahradiť ich zeleninou, ovocím, celozrnnými výrobkami a bielkovinami s nízkym obsahom tuku. Rovnako dôležité je pravidelné cvičenie a udržiavanie zdravého telesného hmotnosti. Týmito zmenami životného štýlu môžete výrazne zlepšiť zdravie svojho srdca a znížiť riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Cholesterol – ako sa správne stravovať?

Správne stravovanie je dôležité pre zníženie hladiny cholesterolu v krvi. Na zníženie hladiny LDL (zlého) cholesterolu je potrebné zredukovať príjem trans tukov, nasýtených tukov a cholesterolu v strave. Naopak, je dôležité zvýšiť príjem vlákniny, ovocia, zeleniny a celozrnných potravín. Odporúča sa tiež konzumovať potraviny s vysokým obsahom zdravých tukov, ako sú orechy, ryby a avokádo.

Dôležité je tiež kontrolovať celkový príjem kalórií a udržiavať zdravú telesnú hmotnosť. Akékoľvek zmeny v stravovacom režime by sa však mali konzultovať s lekárom alebo kvalifikovaným dietológom.

Ak chcete udržiavať zdravú hladinu cholesterolu, pamätajte, že to nie je iba o tom, čo jete, ale teda hlavne aj o tom, čo v skutočnosti nejete.
Ak chcete udržiavať zdravú hladinu cholesterolu, pamätajte, že to nie je iba o tom, čo jete, ale teda hlavne aj o tom, čo v skutočnosti nejete.

Ako môže pomôcť kyselina fulvová a glutatión?

Čo sa týka prírodnej liečby, výborným riešením je kyselina fulvová a glutatión, ktoré nájdete v našej ponuke. Fulvová kyselina a aktívny redukovaný glutation sú v posledných rokoch vo svete čoraz viac uznávané ako prirodzené spôsoby zníženia vysokého cholesterolu. Ich úlohou je bojovať proti vysokému cholesterolu účinne a bez vzniku akýchkoľvek vedľajších účinkov. 

Účinky Fulvovej kyseliny na hladiny cholesterolu

 • znižuje hladiny zlého cholesterolu (LDL) v tele
 • zvyšuje hladiny dobrého cholesterolu (HDL) v tele
 • má silné antioxidačné vlastnosti, ktoré pomáhajú neutralizovať voľné radikály a znižovať oxidačný stres
 • zabraňuje oxidácii LDL cholesterolu, ktorý je hlavným faktorom tvorby aterosklerotických plátov a zápalov v cievnom systéme
 • podporuje odstraňovanie nadbytočného cholesterolu z krvi a prenáša ho späť do pečene na spracovanie
 • zlepšuje celkové zdravie srdca a cievneho systému
 • pomáha znižovať riziko kardiovaskulárnych ochorení.
 • podporuje tvorbu apolipoproteínu A, ktorý je dôležitý pre správnu funkciu HDL cholesterolu a zlepšuje jeho schopnosť odstraňovať LDL cholesterol z krvi
 • pomáha znížiť hladiny triglyceridov, ďalšieho faktora rizika pre kardiovaskulárne ochorenia
 • má protizápalové účinky, ktoré znižujú zápal v cievnom systéme a zlepšujú jeho zdravie
 • môže mať pozitívny vplyv na metabolizmus cukrov v tele, čo je dôležité pre ľudí s metabolickým syndrómom
Fulvová kyselina môže byť ako "dirigent" pri správnom fungovaní cholesterolu, ktorý je nevyhnutný pre život, no pri nevhodných hladinách môže spôsobiť zdravotné komplikácie.
Fulvová kyselina môže byť ako „dirigent“ pri správnom fungovaní cholesterolu, ktorý je nevyhnutný pre život, no pri nevhodných hladinách môže spôsobiť zdravotné komplikácie.

Účinky Glutatiónu na hladiny cholesterolu

 • pomáha znižovať hladiny zlého cholesterolu (LDL) v tele
 • má pozitívny vplyv na zvyšovanie hladiny dobrého cholesterolu (HDL) v tele
 • pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom, ktorý môže byť jedným z faktorov vedúcich k zvýšeniu hladiny LDL cholesterolu v tele
 • zlepšuje funkciu ciev a znižovať zápalové procesy v tele, ktoré môžu byť spojené s vysokou hladinou LDL cholesterolu
 • pomáha zlepšiť metabolizmus lipidov a znižovať riziko vzniku aterosklerózy a srdcových ochorení
 • je prospešný aj pre ľudí s genetickými ochoreniami, ktoré sú spojené so zvýšenou hladinou LDL cholesterolu v tele

Výsledky ktoré naši zákazníci hlásia

Naši zákazníci hlásia pozitívne výsledky pri používaní aktívneho redukovaného glutatiónu a fulvovej kyseliny na zníženie vysokého cholesterolu. Mnohí z nich zaznamenali zlepšenie v hodnotách cholesterolu, a to konkrétne zníženie hladiny LDL (zlého cholesterolu) a zvýšenie HDL (dobrého cholesterolu).

Okrem toho sa u niektorých zákazníkov prejavila zlepšená celková energia a vitalita, čo naznačuje zlepšenie celkového zdravia. Zákazníci tiež uvádzajú, že sa cítia fyzicky aj psychicky lepšie, čo môže byť spojené s nižším rizikom srdcových ochorení a iných zdravotných komplikácií vyplývajúcich z vysokých hladín cholesterolu.

Je dôležité poznamenať, že výsledky sa môžu líšiť v závislosti od individuálnych faktorov, ako sú vek, životný štýl, strava a genetika. Preto odporúčame pravidelnú kontrolu hladín cholesterolu a dodržiavania zdravých návykov, stravovania a životného štýlu.

Chcete sa o kyseline fulvovej a glutatióne dozvedieť viac? Neváhajte si pozrieť bližšie informácie, ktoré nájdete našich produktov Kyselina fulvová a Glutatión.

Jednoduché užívanie je samozrejmosťou

Kyselinu fulvovú a glutatión sa oplatí užívať aj z toho dôvodu, že sú v podobe sublingválneho spreju. To znamená, že ich je možné aplikovať priamo pod jazyk, pričom všetky účinne látky prechádzajú priamo do krvného obehu.

Nejakým spôsobom preto nepoškodzujú sliznicu žalúdka, na rozdiel od klasických liekov určených na vysoký cholesterol. Okrem iného, ide o prírodné produkty, ktoré neobsahujú žiadne škodlivé zložky. Nemusíte sa tak báť vedľajších účinkov, ktoré by vám skomplikovali zdravie.

 

Diabetes pod vašou kontrolou: Najnovšie poznatky o účinnej liečbe ochorenia

Spoznajte spôsoby, ako môže kyselina fulvová pomôcť pri diabete

Diabetes je jedným z faktorov, ktorý môže spôsobiť chronické zápaly. Tieto zápaly sú mimoriadne nebezpečné a v dnešnej dobe sa objavujú čoraz častejšie. Okrem toho, medzi najčastejšie príčiny patrí aj nadmerný stres, nedostatok pohybu, konzumácia veľkého množstva alkoholu a dlhodobá absencia rôznych kľúčových živín. Prejavovať sa môžu zvýšenou únavou, slabosťou, horúčkou či bolesťami, ktoré pretrvávajú aj niekoľko týždňov.

Čo je to diabetes?

Diabetes mellitus, bežne známy ako cukrovka, je choroba, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým telo spracúva glukózu (cukor), ktorý sa používa ako zdroj energie. Táto choroba má niekoľko typov, ale všetky sa týkajú problému s inzulínom, hormónom produkovaným pankreasom. Inzulín umožňuje bunkám v tele využívať glukózu z krvi. Keď sa vyskytne cukrovka, bunky buď nedokážu inzulín efektívne využívať, alebo sa ich tvorba inzulínu zníži. To má za následok, že sa glukóza zvyšuje v krvi, čo môže mať závažné následky na zdravie.

Diabetes, jeho typy a časté príznaky

Diabetes alebo cukrovka je závažné ochorenie, ktoré postihuje stále viac ľudí po celom svete. Existujú dva hlavné typy cukrovky – typ 1 a typ 2, ktoré sa líšia v príčine a liečbe. Okrem týchto dvoch typov existujú aj ďalšie, menej bežné typy cukrovky, ako napríklad cukrovka v tehotenstve.

Medzi hlavné príznaky cukrovky patria:

 • časté močenie: ak máte cukrovku, môže sa stať, že budete často potrebovať ísť na toaletu
 • nadmerný smäd: cukrovka môže spôsobiť extrémnu smäd a suchosť v ústach
 • nevoľnosť a zvracanie: tieto príznaky môžu byť príznakmi cukrovky v pokročilých štádiách
 • unavenosť a ospalosť: cukrovka môže spôsobiť únava a ospalosť, čo môže byť ťažké prekonať
 • znížená výkonnosť: ak máte cukrovku, môže sa stať, že budete mať problémy s koncentráciou a produktivitou
 • zmeny v hmotnosti: zmeny v hmotnosti môžu byť príznakom cukrovky. Ľudia s cukrovkou typu 1 môžu strácať na váhe, zatiaľ čo ľudia s cukrovkou typu 2 môžu získavať na váhe
Diabetes môže mať rôzne príznaky, vrátane nevoľnosti, zvýšenej únavy, nadmernej smädnosti, častého močenia a zvýšenej hladiny cukru v krvi.
Diabetes môže mať rôzne príznaky, vrátane nepríjemnej nevoľnosti, zvýšenej únavy, nadmernej smädnosti, častého močenia a zvýšenej hladiny cukru v krvi.

Príčiny cukrovky: genetika, životný štýl a iné faktory

Príčiny cukrovky sú rôzne a môžu byť spôsobené rôznymi faktormi. Medzi hlavné príčiny cukrovky patria genetika, životný štýl a ďalšie faktory, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku ochorenia.

 • genetika: cukrovka môže byť ovplyvnená genetikou a rodinnou anamnézou. Ľudia, ktorí majú v rodine prípady cukrovky, majú väčšie riziko, že sami ochorejú. V prípade typu 1 cukrovky môže byť riziko ochorenia prenosné na potomkov až o 10%.
 • životný štýl: sedavý životný štýl a nezdravá strava môžu zvýšiť riziko cukrovky. Nedostatok pohybu a fyzickej aktivity, obezita, nadmerná konzumácia cukru a nasýtených tukov môžu viesť k narušeniu funkcie inzulínu a následnému vzniku cukrovky.
 • ďalšie faktory: existuje množstvo ďalších faktorov, ktoré môžu prispieť k vzniku cukrovky. Medzi ne patria stres, vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, spánkové poruchy, fajčenie a podobne. Tieto faktory môžu spôsobiť narušenie funkcie inzulínu a viesť k vzniku cukrovky.

Je dôležité si uvedomiť, že niektoré príčiny cukrovky sú mimo nášho dosahu, ale mnohé z nich môžeme ovplyvniť a minimalizovať tak riziko vzniku ochorenia. Správna životospráva a zdravý životný štýl môžu byť kľúčom k prevencii cukrovky.

Zdravotné riziká cukrovky a ich predchádzanie

Vážne komplikácie cukrovky ohrozujú zdravie a zahŕňajú mnoho rôznych rizík. Udržiavanie kontroly nad hladinou cukru v krvi je kľúčové na minimalizáciu rizika vzniku týchto komplikácií. Tu sú niektoré z najčastejších zdravotných rizík spojených s cukrovkou a spôsoby, ako ich predchádzať:

 • srdcové ochorenia: cukrovka môže zvýšiť riziko srdcových ochorení, ako sú infarkty a mŕtvice. Je dôležité udržiavať zdravú hmotnosť, cvičiť pravidelne a dodržiavať zdravú stravu s nízkym obsahom nasýtených tukov a cukrov. Užívanie liekov na znižovanie hladiny cholesterolu a krvného tlaku môže tiež pomôcť minimalizovať riziko srdcových ochorení.
 • očné ochorenia: vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť krvné cievy v očiach a spôsobiť zrakové problémy, ako je napríklad retinopatia. Dôležitou súčasťou prevencie očných komplikácií je pravidelná návšteva očného lekára a udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi.
 • nefropatia: cukrovka môže poškodiť obličky a spôsobiť chronické ochorenie obličiek. Predchádzanie nefropatii zahŕňa pravidelné testovanie funkcie obličiek a udržiavanie hladiny cukru v krvi pod kontrolou.
 • neuropatia: vysoká hladina cukru v krvi môže poškodiť nervy a spôsobiť bolesti, brnenie a slabosť v rukách a nohách. Prevencia neuropatie zahŕňa udržiavanie stabilnej hladiny cukru v krvi, pravidelné cvičenie a vyhýbanie sa alkoholu a fajčeniu.
 • infekcie: cukrovka môže oslabiť imunitný systém a zvýšiť riziko infekcií, ako sú napríklad zápaly močových ciest, kožné infekcie a zápaly pľúc. Prevencia infekcií zahŕňa dodržiavanie zdravého životného štýlu a pravidelné očkovanie proti chorobám, ako je napríklad chrípka a pneumokoková infekcia.

Je povzbudivé vedieť, že existujú aj prírodné doplnky stravy, ktoré môžu pomôcť zlepšiť stav cukrovky.

Jednou z týchto prírodných látok je vitamín D, ktorý môže pomôcť zlepšiť citlivosť na inzulín a znižovať hladinu cukru v krvi.

Okrem toho existujú aj ďalšie prírodné látky, ako napríklad prírodná fulvová kyselina a aktívny redukovaný glutatión, ktoré dokážu regulovať hladinu cukru v krvi.

Tieto látky majú ďalšie benefity pre zdravie, pretože dokážu pomáhať detoxikovať pečeň a organizmus, zlepšovať psychický stav a celkovú pohodu. A to všetko bez použitia liekov.

Použitie prírodných doplnkov ako fulvovej kyseliny a redukovaného glutatiónu môže predchádzať nepríjemným stavom spojeným s cukrovkou a to bez vedľajších účinkov.
Použitie prírodných doplnkov ako fulvovej kyseliny a redukovaného glutatiónu môže predchádzať nepríjemným stavom spojeným s cukrovkou a to bez vedľajších účinkov.

Žalúdočné problémy spojené s cukrovkou

Diabetes môže spôsobiť pálenie záhy a reflux, keďže zvýšená hladina cukru v krvi môže ovplyvniť tráviaci systém. To môže spôsobiť, že sa potrava pomalšie trávi a môže sa hromadiť v žalúdku, čo môže spôsobiť pálenie záhy alebo reflux.. Okrem toho môže zvýšená hladina cukru v krvi spôsobiť poškodenie nervov, ktoré kontrolujú tráviaci systém a zhoršiť situáciu.

Diabetes a strava: čo jesť a čo sa vyvarovať?

Správne zvolená strava zohráva kľúčovú úlohu pri riadení cukrovky a môže pomôcť zlepšiť zdravotný stav. Ak máte diagnostikovanú cukrovku, mali by ste sa snažiť jesť zdravú a vyváženú stravu, ktorá bude obsahovať dostatok živín a bude mať nízky glykemický index (GI). To znamená, že by mala obsahovať sacharidy, ktoré sa pomaly uvoľňujú do krvi a nevyvolávajú prudký nárast hladiny cukru v krvi.

Tu sú niektoré tipy, ktoré vám môžu pomôcť pri plánovaní stravy pri cukrovke:

 • jedzte viac zeleniny a ovocia: zelenina a ovocie sú bohaté na vitamíny, minerály a vlákninu, ktoré môžu pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi. Môžete sa snažiť jesť rôzne druhy zeleniny a ovocia, ako sú napríklad brokolica, mrkva, špenát, jablká a hrušky.
 • zvýšte príjem bielkovín: bielkoviny môžu pomôcť udržať svalovú hmotu a pomôcť udržiavať hladinu cukru v krvi stabilnou. Skúste jesť viac chudého mäsa, rýb, vajec, strukovín a orechov.
 • znížte príjem sacharidov: sacharidy sa premenia na cukor v krvi, preto by ste mali jesť viac celozrnných potravín, ako sú celozrnné pečivo, ovocie a zelenina, ktoré majú nízky GI. Vyhnite sa potravinám s vysokým obsahom sacharidov, ako sú sladkosti, pečivo a rafinované cereálie.
 • znížte príjem tukov: menej tukov môže pomôcť udržať zdravú hmotnosť a zlepšiť celkovú pohodu. Skúste vyberať potraviny s nízkym obsahom tuku, ako sú napríklad mliečne výrobky s nízkym obsahom tuku, ryby a kuracie prsia.
 • vyhnite sa alkoholu a nezdravým nápojom: alkohol a nezdravé nápoje, ako sú sladké nápoje a ovocné džúsy, môžu spôsobiť prudký nárast hladiny cukru v krvi. Namiesto toho sa snažte piť viac vody a nízkotučného mlieka
Správna a vyvážená strava je kľúčová pre kontrolu cukrovky a udržanie zdravia.
Správna a vyvážená strava je kľúčová pre kontrolu cukrovky a udržanie zdravia.

Chronické zápaly vyvolávajú rôzne ochorenia

Ak chronickému zápalu dlhodobo nevenujete dostatok pozornosti, môže vyústiť do mnohých vážnych ochorení, ktoré sa spoločne označujú ako chronické zápalové ochorenia. Patrí medzi ne predovšetkým diabetes 2. typu, ale napríklad aj diabetická neuropatia, Alzheimerova choroba, reumatoidná artritída, rôzne choroby srdca a ciev či onkologické ochorenia.

Aby ste sa vyhli vážnym zdravotným problémom, keď sa objavia prvé príznaky chronického zápalu alebo zápalového ochorenia, mali by ste čo najskôr začať s vhodnou liečbou. Pomôcť môže práve kyselina fulvová, ktorá sa vyznačuje výnimočnými pozitívnymi účinkami.

Najčastejšou komplikáciou chronického zápalu cukrovky je diabetická neuropatia, ktorá postihuje nervy v tele a spôsobuje bolesti a brnenie.
Najčastejšou komplikáciou chronického zápalu cukrovky je diabetická neuropatia, ktorá postihuje nervy v tele a spôsobuje bolesti a brnenie.

Kyselina fulvová a protizápalové účinky

Podľa podrobnej vedeckej štúdie z roku 2018 dokáže kyselina fulvová pôsobiť protizápalovo, a to tým, že redukuje uvoľňovanie pro-zápalových mediátorov z buniek. Rieši tak priamo samotnú príčinu zápalu a prispieva k jeho rýchlejšej eliminácii. V praxi to znamená, že jej pravidelné užívanie môže viesť k úplnému vyliečeniu chronického zápalu a zníženiu rizika vzniku chronického zápalového ochorenia.

Zapamätajte si: Vďaka vynikajúcim protizápalovým a antioxidačným účinkom kyselina fulvová dokáže pomôcť aj v prípade, že už trpíte niektorým z chronických zápalových ochorení. Napríklad, diabetom typu 2.

Výnimočné antioxidačné účinky

Výskumníci tvrdia, že oxidačný stres úzko súvisí s zápalovými ochoreniami, pretože poškodzuje bunky a tým oslabuje ich funkčnosť. Kyselina fulvová je super-antioxidant, ktorý účinne znižuje oxidačný stres a tým pomáha eliminovať chronické zápaly.

Podpora imunity

Telo, ktoré bojuje s chronickým zápalom, môže mať oslabenú imunitu. V dôsledku toho hrozí, že ho ľahšie napadnú rôzne druhy baktérií. Kyselina fulvová aktivuje imunitný systém, čím prispieva k efektívnemu ničeniu škodlivých baktérií a zabezpečí, že sa organizmus ľahšie vyrovná so zápalom.

Vedeli ste, že: Prírodná Fulvová kyselina má skutočne obrovský potenciál v liečbe diabetes a to všetko vďaka svojej schopnosti zlepšovať citlivosť na inzulín a regulovať hladinu cukru v krvi.

Pomoc pri liečbe diabetu

Diabetes typu 2 je vážnym chronickým zápalovým ochorením, ktorého neliečenie môže vyústiť až do predčasnej smrti. Kyselina fulvová pacientom s touto chorobou dokáže významne uľahčiť život. Štúdie ukázali, že rieši samotnú príčinu rozvoja cukrovky. Zohráva totiž dôležitú úlohu v prevencii vzniku voľných radikálov, ktoré poškodzujú B-ostrovčeky pankreasu. Práve poškodzovanie B-ostrovčekov pankreasu spôsobuje rozvoj cukrovky.

Fulvová kyselina je medzi diabetikmi po celom svete obľúbená vďaka svojim prospešným účinkom na liečbu a zmiernenie príznakov diabetes mellitus.
Fulvová kyselina je medzi diabetikmi po celom svete obľúbená vďaka svojim prospešným účinkom na liečbu a zmiernenie príznakov diabetes.

Naviac, kyselina fulvová zvyšuje aktivitu superoxiddismutázy v organizme, čím tiež prispieva k spomaleniu rozvoja cukrovky.

V časopise Diabetes Research and Clinical Practice publikovali štúdiu, ktorá skúmala účinok fulvovej kyseliny na hladinu cukru v krvi u pacientov s cukrovkou typu 2. Výsledky štúdie naznačili, že pravidelné užívanie fulvovej kyseliny pomáha znižovať hladinu glukózy v krvi a zlepšovať citlivosť na inzulín, čo môže pomôcť pri prevencii a liečbe cukrovky.

V časopise Journal of Medicinal Food zverejnili ďalšiu štúdiu, ktorá sa zameriavala na účinky fulvovej kyseliny v súvislosti s komplikáciami spájanými s cukrovkou. Výsledky naznačujú, že fulvová kyselina minimalizuje riziká vzniku komplikácií, ako sú napríklad problémy so srdcom a cievnymi ochoreniami, ktoré často súvisia s cukrovkou.

Tieto štúdie naznačujú, že fulvová kyselina môže byť veľmi užitočnou zložkou pri liečbe cukrovky a môže pomôcť minimalizovať jej riziká a komplikácie.

Redukcia krvného cukru

Jedna vedecká štúdia dokázala, že kyselina fulvová a fulvát sodný dokážu znižovať hladinu glukózy v krvi, čím môžu diabetikom významne uľahčiť život a urýchliť liečbu. Naviac, kyselina fulvová pomáha regulovať aj hladinu cholesterolu a triglyceridov.

Zabránenie rozvoju diabetu  

Výskumy ukázali, že jednou z hlavných príčin rozvoja cukrovky je nedostatok ochranných humínových látok v tele, medzi ktoré patrí aj kyselina fulvová. Z toho vyplýva, že pravidelné užívanie kyseliny fulvovej môže slúžiť ako výborná prevencia pred vznikom diabetu, prípadne, jeho ďalším rozvojom.

Redukovaný Glutatión v boji proti cukrovke

Telo prirodzene obsahuje aktívny redukovaný glutation (GSH), ktorý hrá kľúčovú úlohu v mnohých biologických procesoch. Nedávne štúdie ukazujú, že GSH môže byť veľmi užitočný aj pri liečbe cukrovky.

V časopise PLoS One publikovali štúdiu, ktorá skúmala účinky GSH na hladinu cukru v krvi u pacientov s cukrovkou typu 2. Štúdia ukázala, že pravidelné užívanie GSH pomáha znížiť hladinu glykovaného hemoglobínu (HbA1c), ktorý je ukazovateľom dlhodobého zvýšenia hladiny cukru v krvi.Okrem toho výskumy ukázali, že GSH pomáha zlepšovať metabolizmus glukózy a znižovať zápal v tele. Prevencia komplikácií súvisiacich s cukrovkou môže mať veľmi užitočné účinky.

Časopis Clinical Science publikoval ďalšiu štúdiu, ktorá skúmala účinok GSH na zlepšenie inzulínovej rezistencie u pacientov s cukrovkou typu 2. Inzulínová rezistencia je stav, keď telo neodpovedá správne na inzulín, hormón, ktorý pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Štúdia ukázala, že pravidelné užívanie GSH pomáha zlepšiť citlivosť na inzulín a zlepšiť kontrolu hladiny cukru v krvi. Tieto štúdie naznačujú, že GSH môže pomôcť ako užitočný doplnok pri liečbe cukrovky a minimalizovať riziká spojené s touto chorobou.

Ak sa rozhodnete zlepšiť svoje zdravie prírodným spôsobom, jednoznačne vám odporúčame vyskúšať najvyššiu kvalitu prírodnej Fulvovej kyseliny s čistotou až 99,7 %.

Klinické štúdie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6151376/

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KMLG201105012.htm

https://sci-hub.hkvisa.net/10.1002/ptr.2650090110%20%20%20%20%20

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6151376/%20%20%20%20

http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KMLG201105012.htm%20%20%20%20%20%20

http://www.ijp-online.com/article.asp?issn=0253-7613;year=2004;volume=36;issue=6;spage=373;epage=376;aulast=Trivedi

Pásový opar môže byť nebezpečný! Komu hrozí a ako ho liečiť?

Pásový opar môže byť nebezpečný! Komu hrozí a ako ho liečiť?

Pásový opar, odborne označovaný ako herpes zoster, síce štatisticky postihuje najmä starších ľudí, avšak objaviť sa môže u každého z nás. Ide o infekčné ochorenie, ktoré môže pri nesprávnej liečbe vyústiť do vážnych komplikácií. Ako sa šíri, komu hrozí a čo by ste mali vedieť o jeho liečbe?

Súvislosť medzi pásovým oparom a ovčími kiahňami

Pásový opar a ovčie kiahne sú dve bežné vírusové ochorenia, ktoré môžu postihnúť deti aj dospelých. Avšak, aj keď majú niektoré spoločné príznaky, sú veľmi odlišné od seba.

Pásový opar, známy aj ako herpes zoster, je spôsobený vírusom varicella-zoster, ktorý je tiež zodpovedný za ovčie kiahne. Ovčie kiahne, známe aj ako varicella, sú veľmi nákazlivé a spôsobené vírusom varicella-zoster.

Aj keď sú pásový opar a ovčie kiahne spôsobené rovnakým vírusom, sú to odlišné ochorenia. Pásový opar je spôsobený reaktiváciou vírusu varicella-zoster u osôb, ktoré už mali ovčie kiahne v minulosti. Na druhej strane, ovčie kiahne sú primárne infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje vyrážkami po celej koži a svrbením.

Pasový opar a ovčie kiahne sú dve rôzne vírusové ochorenia, ktoré môžu mať podobné symptómy, ako sú vyrážky a svrbenie, ale prejavujú sa rôznymi spôsobmi a majú odlišné príčiny.
Pasový opar a ovčie kiahne sú dve rôzne vírusové ochorenia, ktoré môžu mať podobné symptómy, ako sú vyrážky a svrbenie, ale prejavujú sa rôznymi spôsobmi a majú odlišné príčiny.

Ako sa prejavuje pásový opar?

Najviditeľnejším prejavom pásového oparu sú charakteristické vyrážky, ktoré môžu na prvý pohľad pripomínať práve ovčie kiahne. Zvyčaje sa začínajú objavovať v oblasti pásu, chrbta a brucha, s postupom času sa niekedy rozšíria aj na hrudníku, v najhoršom prípade na tvári. Malé vyrážky sa postupne zmenia na väčšie pľuzgiere naplnené tmavou tekutinou. Tie sa následne vysušujú a premieňajú na chrasty, ktoré neskôr odpadnú.

Medzi sprievodné prejavy pásového oparu patrí aj horúčka, zimnica, celková slabosť a únava.

Zapamätajte si: Pásový opar pri správnej liečbe zvyčajne trvá 3 – 5 týždňov.

Nebezpečenstvo spojené s pásovým oparom

U mnohých ľudí sú príznaky pásového oparu len mierne, pľuzgierikov je len zopár a mierne svrbia. V niektorých prípadoch sú však vyrážky veľmi bolestivé, objavovať sa môže aj nepríjemné pálenie.

Ak sa vyrážky začnú objavovať aj na tvári, hrozí poškodenie zraku, prípadne dokonca ochrnutie časti tváre. Pásový opar preto rozhodne nepodceňujte. V mnohých prípadoch ho viete liečiť doma, no ak sa začnú jeho prejavy stupňovať, neodkladne navštívte lekára.

Herpes zoster je ochorenie, ktoré spôsobuje bolestivé vyrážky a intenzívne svrbenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu vášho života.
Herpes zoster je ochorenie, ktoré spôsobuje bolestivé vyrážky a intenzívne svrbenie, ktoré môže ovplyvniť kvalitu vášho života.

Faktory, ktoré zvyšujú riziko pásového oparu

Najvýznamnejším faktorom, ktorý vplýva na zvýšenie rizika pásového oparu, je oslabená imunita. Vírus varicella zoster má vďaka nej možnosť napádať bunky v organizme a spôsobí rozvoj ochorenia. Medzi ďalšie rizikové faktory patria nasledovné:

 • nedostatok pravidelného pohybu
 • absencia správnej hygieny
 • fajčenie a časté pitie alkoholu
 • nadmerný stres a únava
 • vek nad 50 rokov
 • oslabený imunitný systém
 • predchádzajúca infekcia vírusom varicella-zoster
 • chronické zdravotné problémy, ako napríklad diabetes, srdcové choroby alebo autoimunitné ochorenia
 • užívanie niektorých liekov, ktoré oslabujú imunitu
 • kúpanie sa v teplej vode, ktorá môže vysušiť pokožku a oslabiť imunitu v oblasti, kde sa herpes vyskytne

Naša rada: Najlepšou prevenciou pásového oparu je užívanie prírodných liekov so silnými protivírusovými vlastnosťami, ako sú byliny, esenciálne oleje a fulvová kyselina.

Riziko nakazenia iných ľudí

Keďže pásový opar je vírusovým ochorením, hrozí, že ním nakazíte aj iných ľudí. Postihnutá osoba je najinfekčnejšia v období tvorby pľuzgierikov. Vírus sa dokáže ľahko šíriť dotykom kože.

Pľuzgiere pri pásovom opare sú plné vírusov a môžu ľahko preniesť nákazu na iné osoby.
Pľuzgiere pri pásovom opare sú plné vírusov a môžu ľahko preniesť nákazu na iné osoby.

Ako sa dá liečiť pásový opar?

Pásový opar sa dá liečiť aj bez návštevy lekára. Najdôležitejšie je s liečbou začať čo najskôr po tom, ako sa objavia prvé príznaky. Základom je efektívne posilnenie imunity. Snažte sa prijímať čo najviac vitamínov, minerálov a antioxidantov, ktoré prirodzene podporia obranyschopnosť organizmu.

Dodržiavajte pokojový režim a zbytočne sa nenamáhajte. Pomôcť vedia antivirotiká, ktoré sa aplikujú na pľuzgiere vo forme masti. Na zmiernenie svrbenia, bolesti a zníženie rizika vzniku zápalu sa používa tiež lieh, ktorým sa potierajú vyrážky. Pokiaľ sa prejavy zhoršujú, čo najskôr navštívte lekára.

Nezabúdajte: Pľuzgiere a vyrážky si nikdy neškriabte. Hrozí totiž, že si ochorenie roznesiete aj na iné časti tela a jeho liečba bude trvať dlhšie.

Účinná podpora imunity

Keď trpíte pásovým oparom, užívanie klasických vitamínových či minerálových doplnkov výživy obvykle nepostačí. Nemajú totiž tak silný efekt, aby významne podporili obranyschopnosť.

V tomto smere stoja za pozornosť prírodné extrakty, ktoré obsahujú radu silných antioxidantov, minerálov a ďalších bio-aktívnych látok. Vynikajúcim spôsobom, ako účinne podporiť imunitu, môže byť užívanie kyseliny fulvovej a glutatiónu.

Náš tip: Zvýšte účinnosť vašej obrany proti vírusovým ochoreniam, ako je herpes, pomocou prírodných látok – Fulvovej kyseliny a aktívneho Glutatiónu.

Kyselina fulvová a jej účinky pri liečbe vírusových ochorení

Prírodná kyselina fulvová je mimoriadne silným prírodným antioxidantom, ktorý dokáže účinne podporiť imunitný systém. A to tým, že zlepšuje aktivitu bielych krviniek. Podľa vedeckých výskumov môže prispievať k zvýšeniu tvorby protizápalových substancií, vďaka čomu vie urýchľovať liečbu zápalov. To pri pásovom opare rozhodne oceníte.

Okrem toho má kyselina fulvová podľa vedcov výborné antivirotické vlastnosti. Pomáhať môže nielen pri boji s vírusom Herpes zoster, Herpes simplex a Varicella zoster, ale napríklad aj HIV.

Existujú dva spôsoby použitia fulvovej kyseliny pri liečbe pasového oparu:

Vonkajšie použitie zahŕňa aplikáciu fulvovej kyseliny priamo na postihnuté miesto aspoň 4 až 5 krát denne. Pri tomto type použitia môže kyselina pomôcť zmierňovať bolesť a svrbenie, rýchlejšie zahojiť postihnuté miesto a zničiť vírus herpes zoster.

Druhým spôsobom je užívanie fulvovej kyseliny vnútorne. Kyselinu je možné užívať pod jazyk, nechať ju pôsobiť a potom prehltnúť, pričom ju treba zapíjať čistou vodou, najlepšie balenou, dojčenskou alebo filtrovanou. Pri tomto type užívania môže fulvová kyselina pomôcť posilniť imunitný systém, bojovať proti vírusom a pomôcť telu zničiť herpes zoster.

V každom prípade je dôležité si uvedomiť, že prirodzené prostriedky, ako je fulvová kyselina, môžu byť účinnou alternatívou k tradičnej liečbe bez vedľajších účinkov.

Fulvová kyselina, ktorá sa vyskytuje v pôde a rastlinách, má antivírusové a imunomodulačné vlastnosti a môže byť účinným prírodným liekom proti vírusovým ochoreniam ako je herpes.
Fulvová kyselina, ktorá sa vyskytuje v pôde a rastlinách, má antivírusové a imunomodulačné vlastnosti a môže byť účinným prírodným liekom proti vírusovým ochoreniam ako je herpes.

Výnimočné účinky glutatiónu

Redukovaný glutatión je aktívna forma glutatiónu a je považovaný za najviac biologicky dostupný glutatión, ktorý je veľmi silným antioxidantom a dokáže účinne podporiť imunitný systém organizmu. Klinické štúdie potvrdzujú jeho účinnosť pri liečbe herpesu a iných vírusových ochorení, medzi ktoré patrí aj Herpes zoster, známy ako pásový opar.

Sublingválne spreje ako pomoc pri pásovom opare

V našej ponuke nájdete najčistejšiu 99,7 % kyselinu fulvovú, ktorá je v podobe praktického sublingválneho spreja. Pomocou neho ju aplikujete pod jazyk, odkiaľ sa cez sliznicu dostane priamo do krvi. Vďaka tomu dokáže prinášať maximum pozitívnych účinkov pri liečbe pásového oparu.

Navyše táto fulvová kyselina nepodlieha degradácii v tráviacom trakte a má tiež pozitívny vplyv na zdravie tráviaceho systému  a pomáha pri žalúdočných ochoreniach ako reflux a pálenie záhy. Prírodná fulvová kyselina zlepšuje prekyslenie žalúdočnej šťavy, podporuje rast prospešných baktérií v črevnom mikrobióme, regeneráciu sliznice žalúdka a vstrebávanie živín z jedla.

Pokiaľ vás trápi pásový opar, kyselinu fulvovú odporúčame doplniť aj o náš sublingválny sprej s obsahom aktívneho glutatiónového elixíru zdravia, ktorý ako je ako jediný produkt na trhu obohatený aj o ďalšie mimoriadne účinné zložky ako N Acetyl Cystein (NAC), Extrakt z Panax Notoginseng, Extrakt z Ashwagandha, Extrakt z Rosa Roxburghii, Acetyl-L-Karnitín, Kyselina Alfa-Lipoová, Kyselina L-askorbová (vitamín C), L-Glutamín a Kyselina citrónová.

Kombinácia týchto výnimočných prírodných zložiek dokáže prispieť k rýchlejšej liečbe a zmierneniu nepríjemných sprievodných prejavov.

Viac informácií o týchto výnimočných doplnkoch výživy, ktoré vedia pomáhať pri liečbe pásového oparu, nájdete na stránke produktu Kyselina fulvová a produktu Glutatión.

Zdroje a vedecké výskumy:

https://goo.gl/ApT4Ks%20%20%20
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8540746/
https://academic.oup.com/cz/article/62/4/325/1745601
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15294823/%20%20%20%20
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1007/BFb0010491%20%20%20%20%20%20%20%20
https://sci-hub.hkvisa.net/10.1016/j.vaccine.2007.12.008%20%20%20%20%20%20https://sci-hub.hkvisa.net/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11890523%20%20%20%20%20%20%20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5052648/%20%20%20%20%20%20%20https://sci-hub.hkvisa.net/
https://www.researchgate.net/publication/6782730_Effects_of_S-acetylglutathione_in_cell_and_animal_model_of_herpes_simplex_virus_type_1_infection
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11890523%20%20%20%20%20%20%20%20https://www.jstage.jst.go.jp/article/bbb/advpub/0/advpub_60702/_article/-char/ja/%20%20%20%20%20%20%20
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874115001634?via%3Dihub%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.clinicaleducation.org/news/medical-aspects-and-applications-of-humic-substances-regarding-the-antiviral-activity-of-humic-substance/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/095632020201300405?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed&

Čo je to Helikobakter pylori a ako účinne urýchliť jeho liečbu?

Čo je to Helikobakter pylori a ako účinne urýchliť jeho liečbu

Helikobakter pylori je známa baktéria s tyčinkovitým tvarom, ktorá sa vyskytuje celosvetovo a spôsobuje nepríjemné infekcie žalúdka a tenkého čreva, ktoré môžu v niektorých prípadoch viesť až k rakovine. Preto by sa tejto baktérii nemalo podceňovať. V článku sa dozviete viac o tom, čo je baktéria Helikobakter pylori a ako ju môžete liečiť prírodnými prostriedkami bez vedľajších účinkov.

Čo je helikobakter pylori?

Ak trpíte častými tráviacimi problémami, mohlo by to byť znamenie, že sa vo vašom žalúdku usadila baktéria Helikobakter pylori. Táto baktéria patrí medzi najrozšírenejšie infekcie v populácii a môže oslabiť prirodzenú obranyschopnosť žalúdka, spôsobovať zápaly a iné zdravotné ťažkosti.

Hoci sa tento problém dá liečiť aj liekmi, mnohé z nich môžu mať nežiaduce účinky. Našťastie, existujú aj prírodné prostriedky, ktoré môžu pomôcť udržať zdravý žalúdok a zabrániť premnoženiu helikobaktera v ňom.

Helikobakter pylori je baktéria, ktorá môže spôsobiť vážne tráviace problémy a oslabiť obranyschopnosť žalúdka.
Helikobakter pylori je baktéria, ktorá môže spôsobiť vážne tráviace problémy a oslabiť obranyschopnosť žalúdka.

Čo spôsobuje helikobakter v našom tele?

Keď sa helikobakter dostane do ľudského tela, usadí sa najprv v žalúdku, kde začne narúšať sliznicu. A to je pomerne veľký problém. Žalúdočná sliznica totiž chráni steny pred účinkami silných kyselín. Tie začnú na poškodených miestach rozleptávať steny žalúdka, v dôsledku čoho dôjde ku krvácaniu a bolestiam.

Okrem bolesti a krvácania, prítomnosť helikobakter pylori v žalúdku môže tiež spôsobiť pálenie záhy alebo reflux. Toto ochorenie sa prejavuje pálením v hrdle a za hrudnou kosťou, kyslým refluxom, nadúvaním a ťažkosťami s trávením. Preto je dôležité rýchlo zistiť prítomnosť baktérie a začať s liečbou.

S postupom času sa helikobakter rozšíri aj do ústia tenkého čreva, kde poškodzuje prirodzenú mikroflóru a steny. V dôsledku toho črevo nedokáže fungovať správne, dochádza k narušeniu pohybu potravy a vstrebávania živín do organizmu.

Zapamätajte si: Helikobakter často postupuje veľmi pomaly. To, že ho máte v tele, sa môže prejaviť až po niekoľkých týždňoch od nákazy.

Žalúdočné vredy a rakovina

Poškodenie sliznice žalúdka a čriev helikobakterom je zvyčajne sprevádzané aj zápalmi. Vznikajú žalúdočné vredy, ktoré sa tiež môžu prejavovať silnými bolesťami či krvácaním.

Pokiaľ je infekcia helikobakterom dlhodobo neliečená, môže prerásť až do rakoviny žalúdka. Na tento problém sú náchylní najmä ľudia, ktorí majú rakovinu žalúdka v rodine.

Nedostatočná liečba baktérie Helikobakter pylori môže často viesť až k vzniku žalúdočných vredov a dokonca aj rakoviny žalúdka a ohrozeniu života.
Nedostatočná liečba baktérie Helikobakter pylori môže často viesť až k vzniku žalúdočných vredov a dokonca aj rakoviny žalúdka a ohrozeniu života.

Helikobakter príznaky

U niektorých ľudí sa helikobakter prejaví krátko po tom, čo sa dostane do organizmu. Môžu sa objavovať veľké bolesti či krvácanie. Avšak, v mnohých prípadoch sú príznaky len veľmi slabé a nastupujú pomaly. Práve preto je dôležité venovať pozornosť aj menším náznakom.

Medzi najčastejšie príznaky helikobaktera patria nasledovné:

 • intenzívna pálivá bolesť žalúdka a brucha, kŕče,
 • ťažkosti s prehĺtaním jedla,
 • nevoľnosť a nadúvanie,
 • postupná strata telesnej hmotnosti,
 • krvavá stolica, prípadne krv vo zvratkoch.

Praktický tip: Niektoré bežné príznaky helikobaktera si viete ľahko pomýliť s krátkodobou nevoľnosťou spôsobenou napríklad pokazeným jedlom. V tomto smere je dôležité poznamenať, že prejavy helikobaktera trvajú dlhodobo a vôbec neustupujú. Naopak, čoraz viac sa takto zosilňujú. Ak pociťujete ťažkosti dlhšie ako týždeň, môže to byť znak, že v tele máte túto nebezpečnú baktériu.

Helikobakter a jeho prenos

Helikobakter pylori sa ľahko prenáša z človeka na človeka a taktiež môže byť šírený aj konzumáciou kontaminovaných potravín a vody. Riziko nákazy je vyššie v oblastiach s nízkou hygienou a u osôb s infikovanými príbuznými.

Baktéria môže byť prítomná aj v mnohých potravinách, preto je dôležité dodržiavať hygienické zásady a správne skladovať potraviny. Infekcia Helikobakterom pylori môže spôsobiť rôzne tráviace problémy a vážne zdravotné ťažkosti, preto je dôležité ju liečiť včas a riadiť sa správnymi hygienickými zásadami.

Baktéria Helikobakter pylori sa môže skutočne veľmi ľahko prenášať z človeka na človeka cez blízky kontakt, napríklad pri bozku.
Baktéria Helikobakter pylori sa môže skutočne veľmi ľahko prenášať z človeka na človeka cez blízky kontakt, napríklad pri bozku.

Ako teda znížiť riziko, že sa nakazíte helikobakterom?

Najčastejšou známou príčinou nákazy Helikobakterom je nedostatočná hygiena. Zaujímavosťou je skutočnosť, že toto ochorenie sa objavuje najčastejšie u detí. Avšak, postihuje aj dospelých. Ak chcete znížiť jeho riziko, dbajte na tieto zásady:

 • dávajte si pozor na kvalitu vody, ktorú pijete. Vyhýbajte sa tak vode z rôznych neoverených zdrojov
 • vyhýbajte sa pobytu v prostredí, kde žije veľa ľudí na malej ploche a nie sú dodržané základné hygienické zásady
 • konzumujte kvalitné potraviny od overených výrobcov alebo dodávateľov
 • dbajte na správnu tepelnú úpravu mäsa, dôkladné umývanie ovocia a zeleniny
 • dôkladne si umývajte ruky po použití toalety, najmä verejnej

Nezabúdajte: Riziko vzniku mnohých žalúdočných a črevných vredov zvyšuje vo veľkej miere aj fajčenie a alkohol.

Liečba helikobaktera

V dnešnej dobe sa helikobakter dá pomerne jednoducho liečiť, pričom samotná liečba zvyčajne trvá týždeň, v komplikovanejších prípadoch dva. Konkrétne lieky vám predpíše lekár na základe vášho zdravotného stavu. Obvykle je potrebné užívať antibakteriálne liečivá a prípravky na zníženie prirodzeného vylučovania žalúdočných kyselín. Tie však môžu zapríčiniť aj isté vedľajšie účinky.

Prírodná liečba helikobaktera

Liečba helikobaktera sa dá urýchliť aj pomocou účinných prírodných látok so silnými protizápalovými, antioxidačnými  a antibakteriálnymi účinkami. V tomto smere stojí za pozornosť najmä fulvová kyselina, ktorá je podľa mnohých odborníkov najsilnejšou prírodnou látkou.

Vedeli ste: Prírodná Kyselina Fulvová obsahuje viac ako 77 životne dôležitých stopových prvkov, vitamínov a minerálov a má silné protizápalové, antioxidačné a taktiež antibakteriálne účinky?

Prírodná Fulvová kyselina môže byť účinným prostriedkom pri liečbe infekcie Helikobakter pylori a podpore celkového zdravia žalúdka.
Prírodná Fulvová kyselina môže byť účinným prostriedkom pri liečbe infekcie Helikobakter pylori a podpore celkového zdravia žalúdka.

Zmiernenie zápalov a ničenie baktérií

Podľa mnohých vedeckých štúdií má kyselina fulvová významné antimikrobiálne účinky. Vďaka tomu dokáže zabíjať baktérie Helicobacter pylori. Prispieva tak k rýchlejšej liečbe a môže zamedzovať ďalšiemu rozširovaniu ochorenia.

Druhý významný účinok kyseliny fulvovej spočíva v tom, že dokáže zmierňovať zápaly vyvolané helikobakterom. Aj tento významný benefit bol potvrdený podrobnými výskumami. Naviac, fulvová kyselina podporuje celú tráviacu sústavu a zdravie čriev, čím môže urýchliť rekonvalescenciu po nákaze.

Vysoká účinnosť vďaka sublingválnemu spreju

Najúčinnejší spôsob, ako prijať prírodnú kyselinu fulvovú do organizmu, je práve sublingválny sprej. Pomocou neho ju aplikujete pod jazyk, odkiaľ sa najviac cenných zložiek vstrebe do krvného obehu.

Viac informácií o našej výnimočnej fulvovej kyseline nájdete na stránke produktu Kyselina fulvová.

Pálenie záhy: Prečo vzniká a ako s ním účinne bojovať?

Pálenie záhy Prečo vzniká a ako s ním účinne bojovať

Možno to poznáte aj vy. Dobre sa najete, napijete a po určitom čase sa začne objavovať nepríjemný problém – v dolnej časti hrdla zrazu pociťujete intenzívne pálenie, ako keby vám tam horel oheň. To môže pretrvávať niekoľko minút, dokonca aj hodín. Tento prejav sa označuje ako pálenie záhy. V nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme, čím je vlastne spôsobené a ako sa ho viete účinne zbaviť.

Pálenie záhy a jeho sprievodné prejavy

Okrem tradičnej bolesti v dolnej časti hrdla, za hrudnou kosťou, sa pálenie záhy prejavuje aj ďalšími symptómami. Veľmi často sa pri ňom objavuje tiež nadúvanie, pocit ťažkého žalúdka, nevoľnosť a grganie. Sprievodným javom býva tiež kyslá chuť v ústach, prípadne zápach z ústnej dutiny.

Pálenie záhy sa prejavuje okrem bolesti v dolnej časti hrdla aj nadúvaním, pocitom ťažkého žalúdka, nevoľnosťou a kyslou chuťou v ústach. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie symptómy, ako je kašeľ, dýchavičnosť a ťažkosti s prehĺtaním potravy.

Pálenie záhy môžu sprevádzať aj iné symptómy, ako napríklad nadúvanie, nevoľnosť, kyslá chuť v ústach a ťažkosti s prehĺtaním potravy.
Pálenie záhy môžu sprevádzať aj iné symptómy, ako napríklad nadúvanie, nevoľnosť, kyslá chuť v ústach a ťažkosti s prehĺtaním potravy.

Príčina pálenia záhy  

Vedci prišli na to, že príčinou pálenia záhy je reflux pažeráka. Ten spočíva v tom, že žalúdočná kyselina neostáva v žalúdku, ale dostáva sa aj do pažeráka. Keďže prirodzene obsahuje agresívne chemické zlúčeniny, zapríčiňuje podráždenie a charakteristické pálenie.

Oslabený pažerákový zvierač

Medzi pažerákom a žalúdkom sa nachádza pažerákový zvierač, ktorého úlohou je zabraňovať spätnému toku kyseliny von zo žalúdka. Pokiaľ je však tento zvierač oslabený, nedokáže efektívne „utesňovať“ prechod z pažeráka do žalúdka a dochádza k neželanému refluxu.

Zapamätajte si: Jednou z najčastejších príčin oslabenia pažerákového zvierača je nevhodná poloha tela po jedle. Ležanie na bruchu alebo v pokrčenej polohe zvyšuje riziko refluxu. Keď sa dobre najete, nechoďte hneď spať, radšej si nejakú dobu poseďte.

Faktory, ktoré zvyšujú riziko pálenia záhy

Niektorí ľudia na pálenie záhy trpia častejšie, u niekoho sa neobjavuje takmer vôbec. Na vznik tohto problému totižto vplýva viacero faktorov. Niektoré z nich vieme ovplyvniť, niektoré nie. Prinášame vám krátky prehľad tých najvýznamnejších, ktoré najviac zvyšujú riziko refluxu:

 • obezita a nadváha
 • fajčenie
 • nadmerný stres
 • tehotenstvo
 • príliš tesné oblečenie

Vedeli ste, že: Riziko pálenia záhy môžu zvyšovať aj niektoré jedlá a nápoje? Predovšetkým, mastné jedlá, sladkosti, kyslé ovocie, alkohol, káva a čierny čaj.

Kedy je pálenie záhy v poriadku a kedy nie?

Občasné mierne pálenie záhy, ktoré samo v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút ustúpi, neznamená žiaden zdravotný problém. Pokiaľ sa však objavuje často a je pomerne intenzívne, môže signalizovať ochorenie.

Pálenie záhy môže byť spojené s viacerými symptómami a ak sa nezachytí včas, môže sa vyvinúť do závažnejších tráviacich ochorení.
Pálenie záhy môže byť spojené s viacerými symptómami a ak sa nezachytí včas, môže sa vyvinúť do závažnejších tráviacich ochorení.

Choroba GERD

S častým pálením záhy je spájané ochorenie GERD – gastroezofageálna refluxová choroba. Okrem refluxu pažeráka patrí medzi jeho prejavy aj nepríjemný zápach z úst, sťažené prehĺtanie, zachrípnutie, kašeľ alebo častejšie kazenie zubov.

Táto choroba je zapríčinená tým, že cez oslabený pažerákový zvierač sa do pažeráka dlhodobo dostávajú žalúdočné kyseliny, ktoré spôsobujú problémy.

Ako znížiť riziko pálenia záhy?

Palenie záhy môže byť veľmi nepríjemným pocitom, ktorý vám môže zneprijemniť každodenný život. Existuje niekoľko spôsobov, ako zmierniť tento problém, ktoré by vám mohli pomôcť:

 • Znížte konzumáciu alkoholu a kofeínu, ktoré môžu podporovať tvorbu kyseliny v žalúdku
 • Vyhnite sa jedlám s vysokým obsahom tuku, korenín a citrusových plodov, ktoré môžu stimulovať tvorbu žalúdočnej kyseliny
 • Jedzte menšie porcie, ale častejšie. Pomôže to zabrániť prejedaniu a zároveň zlepšiť trávenie
 • Skúste piť menej tekutín počas jedla, pretože to môže spôsobiť nadmerné roztiahnutie žalúdka a následne zvýšenú produkciu žalúdočnej kyseliny
 • Znížte konzumáciu alkoholu a kofeínu, ktoré môžu podporovať tvorbu kyseliny v žalúdku
 • Môže vám pomôcť aj zmene spôsobu spánku. Skúste si pred spaním dať vankúš pod hlavu, aby ste zlepšili krvný obeh a zabránili vzniku kyseliny v pažeráku
 • Konzumujte menšie porcie jedla, aby sa zabezpečilo správne trávenie
 • Užívajte prírodné lieky ako harmanček, ľubovník bodkovaný alebo taktiež mäta pieporná, ktoré sú skvelým doplnkom čistej a prírodnej Fulvovej kyseline
 • Znížte stres v živote, pretože stres môže podporovať tvorbu kyseliny v žalúdku

Je tiež dôležité si uvedomiť, že nadmerná produkcia žalúdočnej kyseliny môže byť spôsobená infekciou baktériou Helikobakter pylori, ktorá môže viesť aj k vzniku vredov v tráviacom trakte.

Liečivá zabezpečujú len krátkodobú úľavu

Štandardné lieky proti páleniu záhy fungujú na princípe neutralizácie žalúdočnej kyseliny. Krátkodobo uľavujú od pálenia záhy, avšak neriešia samotnú príčinu. Obvykle obsahujú chemické zložky, ktoré môžu škodiť ľudskému telu. Pri dlhodobom užívaní neraz vyvolávajú črevné ťažkosti – hnačku či zápchu.

Nehovoriac o tom, že tieto liečivá často interagujú s inými liekmi a môžu byť spojené s viacerými vedľajšími účinkami. Práve preto je lepšie hľadať prípravky, ktoré riešia samotnú príčinu refluxu a pomáhajú ho z dlhodobého hľadiska eliminovať.

Hoci existujú lieky na liečbu pálenia záhy, môžu mať nežiaduce účinky, ktoré sa prejavujú napríklad bolesťou hlavy alebo tráviacimi ťažkosťami.
Hoci existujú lieky na liečbu pálenia záhy, môžu mať nežiaduce účinky, ktoré sa prejavujú napríklad bolesťou hlavy alebo tráviacimi ťažkosťami.

Kyselina fulvová a účinná úľava od pálenia záhy

Kyselina fulvová je čisto prírodným produktom, ktorý podľa vedeckých výskumov dokáže perfektne pomáhať pri rôznych tráviacich ťažkostiach, vrátane pálenia záhy. Štúdie dokázali, že môže zvyšovať prirodzenú tvorbu protizápalových látok v organizme, čím vie znižovať riziko zápalov. Tým prispieva aj k eliminácii pálenia záhy, keďže priebehy ochorenia ako GERD sú zhoršované práve vznikajúcimi zápalmi.

Ďalšie účinky fulvovej kyseliny pri liečbe pálenia záhy

Fulvová a huminová kyselina obsahujú látky, ako alginát sodný a beta-glukány, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe ochrannej vrstvy na sliznici pažeráka a redukovať zápalové procesy v pažeráku. Niektoré z týchto dôležitých látok zahŕňajú:

 • Vitamíny: A, C, E, skupina B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) – vitamíny sú dôležité pre obnovu a ochranu sliznice pažeráka a tráviaceho systému
 • Minerály: Zinok, selén, vápnik, horčík, draslík – tieto minerály podporujú hojenie a obnovu tkaniva pažeráka a zlepšujú trávenie
 • Aminokyseliny: Glutamín, glykín – tieto aminokyseliny majú regeneračné účinky na sliznicu pažeráka a pomáhajú pri hojení poškodeného tkaniva
 • Antioxidanty: Flavonoidy, fenolové zlúčeniny, kyselina elágová – tieto zlúčeniny pomáhajú chrániť bunky sliznice pažeráka pred poškodením a zápalom
 • Prírodné kyseliny: Kyselina humínová, kyselina fulvová – tieto kyseliny majú protizápalové účinky a môžu pomôcť pri liečbe zápalu pažeráka
 • Enzýmy: Amiláza, proteáza, lipáza – tieto enzýmy podporujú správne trávenie a zlepšujú tráviaci proces
 • Kyselina alginová: Táto kyselina je prítomná v morských riasach a môže pomôcť tvoriť ochrannú vrstvu na sliznici pažeráka, čím znižuje prienik žalúdočnej kyseliny
 • Beta-glukány: Tieto sacharidy majú protizápalové vlastnosti a môžu pomôcť redukovať zápalové procesy v pažeráku
 • Kyselina listová: Táto kyselina je dôležitá pre regeneráciu buniek a môže pomôcť pri hojení poškodeného tkaniva pažeráka
 • Kyselina jantárová: Táto kyselina má protizápalové a antioxidantové účinky a môže pomôcť pri ochrane sliznice pažeráka pred poškodením
 • Vitamín D: Tento vitamín má dôležitú úlohu pri regulácii imunitného systému a môže pomôcť pri hojení poškodených buniek pažeráka
 • Lignany: Tieto zlúčeniny majú protizápalové účinky a môžu pomôcť pri ochrane bunkových membrán pred poškodením

Žiadne blokovanie žalúdočných kyselín

Výhodou kyseliny fulvovej je skutočnosť, že podporuje prirodzené vylučovanie tráviacich enzýmov, čím urýchľuje správne spracovanie a vstrebávanie tukov, bielkovín, cukrov a ďalších živín. Dokáže tak zefektívňovať tráviace procesy a znižovať riziko nadúvania, pocity ťažkého žalúdka a pálenie záhy.

Existuje prírodná alternatíva pre liečbu pálenia záhy - Fulvová kyselina, ktorá pomáha zmierniť zápal a obnoviť poškodené tkanivá pažeráka.
Existuje prírodná alternatíva pre liečbu pálenia záhy – Fulvová kyselina, ktorá pomáha zmierniť zápal a obnoviť poškodené tkanivá pažeráka.

Na rozdiel od klasických liekov proti páleniu záhy kyselina fulvová neneutralizuje žalúdočné kyseliny a nespôsobuje blokovanie ich vylučovania. Nemusíte sa tak obávať nepríjemných vedľajších účinkov. Ide o čisto prírodný produkt, ktorý nespôsobuje nadmernú záťaž na pečeň a ani pri dlhodobom užívaní neškodí zdraviu.

Jednoduché užívanie

Našu výnimočnú kyselinu fulvovú s 99,7 % čistotou ponúkame vo forme sublingválneho spreja. Ten jednoducho aplikujete pod jazyk a vysoká koncentrácia zdraviu prospešných látok sa okamžite dostane do krvi. Pozitívne vplýva na celú tráviacu sústavu a pri pravidelnom užívaní dokáže citeľne znižovať riziko pálenia záhy.

Ak časté pálenie záhy trápi aj vás, neváhajte a vyskúšajte najúčinnejšiu kyselinu fulvovú na trhu, ktorej pozitívne účinky na telo sú podložené mnohými vedeckými výskumami!

Zdroje:

https://sci-hub.se/10.1002/ddr.10058

https://www.hindawi.com/journals/jdr/2018/5391014/

https://www.academia.edu/5999580/Shilajit_A_Humic_Matter_Panacea_for_Cancer

https://www.serravit.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/Humic-substances-as-a-potent-biomaterials-for-therapeutic-and-drug-delivery-system-a-rewiev.pdf

https://www.researchgate.net/publication/306959202_Protection_against_Gluten-mediated_Tight_Junction_Injury_with_a_Novel_Lignite_Extract_Supplement

https://www.researchgate.net/publication/315966370_Protective_Effects_of_Lignite_Extract_Supplement_on_Intestinal_Barrier_Function_in_Glyphosate-Mediated_Tight_Junction_Injury