Liečba ochorení štítnej žľazy s Fulvovou kyselinou

Naša štítna žľaza je dôležitý orgán, ktorý ovplyvňuje mnoho funkcií nášho tela. Ochorenia štítnej žľazy, ako sú hypotyreóza a hypertyreóza, majú veľký vplyv na našu kvalitu života. Mnoho z nás sa obracia na tradičnú farmaceutickú liečbu, ako je napríklad Levotyroxín, ktorý sa nachádza v prípravku Euthyrox. Hoci je Euthyrox populárnym syntetickým náhradníkom hormónu štítnej žľazy, ktorý je v dnešnej dobe často predpisovaný, pravdou je, že sú s ním spojené mnohé nevýhody.

Vznik ochorení štítnej žľazy

Ochorenie štítnej žľazy môžu mať hlboký vplyv na celkové zdravie človeka. Či už sa jedná o hypotyreózu, keď štítna žľaza pracuje nedostatočne, alebo o hypertyreózu, keď je jej činnosť nadmerná, obe tieto stavy môžu byť príčinou mnohých závažných problémov, vrátane Gravesovej choroby a Wilsonovho syndrómu. Všeobecne môžu byť tieto poruchy spôsobené autoimunitnou reakciou, keď imunitný systém tela napáda štítnu žľazu, pretože jej tkanivá sa javia ako cudzie. Dôsledkom toho je narušená normálna produkcia hormónov.

Príčiny tohto zlyhania môžu byť rôzne – od nahromadenia nebezpečných toxínov, chlórovaných látok, cez vírusy, patogény a infekcie, až po pesticídy alebo zmenené enzýmy v tkanivách štítnej žľazy. Tieto stavy sú často spojené s hrudkami, nádormi a dokonca rakovinou.

Časté používanie syntetických liekov na potlačenie hormónu štítnej žľazy môže zhoršiť jej funkciu a paradoxne podnietiť vznik nádorov v tejto žľaze.
Časté používanie syntetických liekov na potlačenie hormónu štítnej žľazy môže zhoršiť jej funkciu a paradoxne podnietiť vznik nádorov v tejto žľaze.

Súčasná liečba štítnej žľazy a jej dôsledky

V súčasnom medicínskom prostredí je znepokojujúce, že až 95 percent odborníkov sa odchýlilo od zásad zakotvených v Hippokratovom prísahu. Vo významnom počte prípadov sa pri liečbe porúch štítnej žľazy, vrátane tých u detí, uprednostňuje predpis syntetických liekov. Týmto prístupom dochádza k postupnému zvyšovaniu dávok v miligramoch, čo môže v dlhodobom horizonte viesť k zhoršeniu stavu štítnej žľazy, výskytu hrčky a potrebe invazívnych vyšetrení ako biopsia.

Bohužiaľ, v niektorých prípadoch to môže skončiť operáciou štítnej žľazy, jej úplným odstránením, ožarovaním alebo dokonca chemoterapiou v prípade nádorových ochorení tohto orgánu. V kontexte Slovenska je znepokojujúci počet žien, ktoré sa stretávajú s týmito komplikáciami a ktorých liečebný scenár sa uberá touto cestou. Je nevyhnutné prehodnotiť súčasné prístupy k liečbe štítnej žľazy a zvažovať alternatívne a holistické metódy, ktoré rešpektujú celkové zdravie pacienta.

Mnohí lekári stále častejšie len potláčajú symptómy, než že by hľadali pravú príčinu problému, často agresívnym obmedzením prirodzených funkcií tela.
Dnešná moderná medicína sa stále viac uchyľuje k syntetickým liekom, ktoré len potláčajú symptómy, než že by hľadali pravú príčinu problému, často agresívnym obmedzením prirodzených funkcií tela.

Negatíva syntetických liekov

Euthyrox a podobné lieky sú len syntetickou náhradou skutočného hormónu štítnej žľazy. Nie sú to lieky, ktoré by liečili základný zdravotný problém a príčinu jeho vzniku. Dlhodobé užívanie týchto liekov môže mať mnoho vedľajších účinkov a nezabráni progresii ochorenia. Dokonca existuje skutočne vyššie riziko, že dlhodobým potlačovaním prirodzeného hormónu štítnej žľazy sa zvyšuje riziko vzniku rakoviny štítnej žľazy.

Subklinická hypotyreóza je stav, kedy je zvýšená hladina TSH hormónu, avšak hladina tyroxínu je normálna. Podľa nedávnych štúdií nemá použitie levotyroxínu u dospelých s týmto stavom jasné výhody pre kvalitu života ani štítnu žľazu. Dlhodobé užívanie tohto lieku je spojené s vyšším rizikom rakoviny, srdcových chorôb, osteoporózy a zlomenín a môže zvyšovať finančné náklady pre pacientov. Je teda dôležité zvážiť riziká a výhody liečby.

Dlhodobé potláčanie prirodzenej aktivity štítnej žľazy môže paradoxne otvárať dvere riziku vzniku rakoviny tohto skutočne veľmi dôležitého orgánu.
Dlhodobé potláčanie prirodzenej aktivity štítnej žľazy môže paradoxne otvárať dvere riziku vzniku rakoviny tohto skutočne veľmi dôležitého orgánu.

Zázračné pôsobenie Fulvovej kyseliny

Oproti tomu Fulvová kyselina predstavuje revolúciu v liečbe ochorení štítnej žľazy. Ukazuje sa, že táto vysoko účinná prírodná látka môže stimulovať, vyživovať a opravovať funkciu štítnej žľazy prirodzeným spôsobom. Zároveň môže zmierniť smrteľné príznaky súvisiace s ochoreniami štítnej žľazy. 

Kyselina fulvová – nádej na štítnu žľazu a jej celkové vyliečenie.

Vedecké štúdie jednoznačne potvrdili, že fulvová kyselina je účinnou prírodnou alternatívou v liečbe mnohých a častých porúch štítnej žľazy.
Vedecké štúdie jednoznačne potvrdili, že fulvová kyselina je účinnou prírodnou alternatívou v liečbe mnohých a častých porúch štítnej žľazy.

Skutočná nádej v liečbe štítnej  žľazy

Medzi najúčinnejšie prírodné spôsoby, ako podporiť a obnoviť funkciu štítnej žľazy, patrí využitie kyseliny fulvovej. Táto zlúčenina nielen stimuluje a vyživuje štítnu žľazu, ale taktiež ponúka riešenie v liečbe jej ochorení. Ambulantné nemocničné štúdie ukázali vysokú mieru úspešnosti v liečbe hyperaktívnej štítnej žľazy. Až 90,9% pacientov vykázalo zlepšenie po šiestich mesiacoch liečby kyselinou fulvovou. Preto je dôležité venovať pozornosť prírodným alternatívam v starostlivosti o štítnu žľazu a eliminovať príjem škodlivých látok, ktoré môžu tento dôležitý orgán zaťažiť.

Pravidelným užívaním fulvovej kyseliny nebudete len podporovať funkciu štítnej žľazy, ale čoskoro zažijete zlepšenia, ktoré budete cítiť priamo na vlastnej koži.
Pravidelným užívaním fulvovej kyseliny nebudete len podporovať funkciu štítnej žľazy, ale čoskoro zažijete zlepšenia, ktoré budete cítiť priamo na vlastnej koži.

Výskumy potvrdzujú účinnosť kyseliny fulvovej

Kľúčovým ukazovateľom účinnosti kyseliny fulvovej v liečbe štítnej žľazy sú ambulantné nemocničné štúdie. Vo výskumoch, kde sa sledovala hyperaktívnosť štítnej žľazy, dosiahla miera vyliečenia úžasných 90,9% počas iba šiestich mesiacov, kedy boli pacienti liečení pomocou kyseliny fulvovej. Toto ukazuje obrovský potenciál tohto prírodného lieku v liečbe a prevencii ochorení štítnej žľazy. Je nesmierne dôležité pokračovať v ďalších výskumoch a zabezpečiť, aby pacienti mali prístup k tejto inovatívnej a účinnej liečbe.

Nielen vedecké výskumy, ale aj osobné príbehy ľudí z rôznych kútov sveta svedčia o zázračných účinkoch tohto prírodného pokladu – fulvovej kyseliny.
Nielen vedecké výskumy, ale aj osobné príbehy ľudí z rôznych kútov sveta svedčia o zázračných účinkoch tohto prírodného pokladu – fulvovej kyseliny.

Výsledky štúdií o liečbe štítnej žľazy s kyselinou fulvovou

Štúdie ambulantných nemocničných nádorov štítnej žľazy s použitím kyseliny fulvovej ukázali 90% úspešnosť, z čoho 80% pacientov dosiahlo úplné vyliečenie. Podľa výskumu uznávaného čínskeho lekára Dr. Dr. Shenyi Heo a jeho kolegami je kyselina fulvová v provincii Jiangxi už od roku 1982 významným prínosom v tejto oblasti. Kyselina fulvová nielen pomáha pri liečbe štítnej žľazy, ale taktiež zaisťuje potrebnú dodávku kvalitného organického jódu, ktorý je kľúčový pre správnu funkciu štítnej žľazy.

Od marca 1977 do apríla 1980 Dr. Shenyi He s tímom úspešne liečil pacientov kyselinou fulvovou, pričom vo viac ako 80% prípadov nádory úplne zmizli bez akýchkoľvek známok jeho návratu
Od marca 1977 do apríla 1980 Dr. Shenyi He s tímom úspešne liečil pacientov kyselinou fulvovou, pričom vo viac ako 80% prípadov nádory úplne zmizli bez akýchkoľvek známok jeho návratu

Vplyv rôznych látok na funkciu štítnej žľazy

Na správnu funkciu štítnej žľazy je potrebný dostatok organického jódu, ktorý by mal byť súčasťou molekuly uhlíka a pochádzať z rastlinného zdroja. Chlór, fluór a iné látky môžu negatívne ovplyvniť receptory jódu v štítnej žľaze, čím narušia jej správnu funkciu. Hormón štítnej žľazy je závislý na tyrozíne, aminokyseline, ktorá je esenciálna pre telo. Okrem toho je dôležité si uvedomiť, že nadmerné množstvo niektorých minerálov. medi, môžu ovplyvniť hladinu iných, ako je zinok. Fulvové kyseliny v strave však môžu pomôcť udržovať rovnováhu minerálov a optimalizovať funkciu štítnej žľazy.

Jak funguje Fulvová kyselina?

Fulvová kyselina působí několika způsoby:

  • Hloubková buněčná detoxikace: Fulvová kyselina nejenže podporuje zdraví štítné žlázy tím, že odstraňuje nahromaděné toxiny v těle, ale nabízí také hlubokou buněčnou detoxikaci, čímž přispívá k celkové vitalitě.
  • Zdroj esenciálních živin: Fulvová kyselina je bohatá na více než 77 životně důležitých stopových prvků, vitamínů, minerálů, přirozených kyselin a bioaktivních látek. Tyto živiny poskytují tělu komplexní výživu, která podporuje jeho optimální fungování.
  • Organický jód pro štítnou žlázu: Mnoho lidí s poruchami štítné žlázy trpí nedostatkem jódu. Fulvová kyselina obsahuje přirozený čistý jód, který je nezbytný pro štítnou žlázu a její správné fungování. Tento jód může přispívat k léčbě problémů s tímto důležitým orgánem.
  • Posílení imunitního systému: Autoimunitní reakce mohou být základem mnoha problémů se štítnou žlázou. Fulvová kyselina má schopnost zmírnit autoimunitní procesy a současně posílit celkový imunitní systém, což přispívá k celkovému zdraví jednotlivce.

Díky těmto vlastnostem se fulvová kyselina stává důležitým přínosem pro ty, kteří chtějí podpořit své zdraví a zajistit optimální funkci štítné žlázy.

Fulvová kyselina, je skutočne silný a zázračný dar od Matky Zeme, má ohromujúci vplyv nielen na štítnu žľazu, ale aj na celkové zdravie a vitalitu.
Fulvová kyselina, je skutečně silný a zázračný dar od Matky Země, má ohromující vliv nejen na štítnou žlázu, ale také na celkové zdraví a vitalitu.

Fulvová kyselina: Krok k maximálnímu zdraví

V současném zdravotnickém prostředí, kde mnozí sahají po rychlých farmaceutických řešeních, my nabízíme alternativu, která definuje nový standard v oblasti přírodního zdravotní péče. S hrdostí představujeme nejčistší fulvovou kyselinu na světě s impozantní čistotou až 99,7 procenta.

Naše závazky k excelentnosti nekončí jen u kyseliny samé; naše fulvová kyselina je ředěna ultra čistou deionizovanou vodou. Tato voda je tak kvalitní, že se často používá při intravenózních podáních, přípravě injekčních roztoků a infuzí. Díky této kombinaci dokáže naše fulvová kyselina nabídnout maximální vstřebávání a dosahovat nejvyššího možného účinku.

Zatímco tradiční léky mohou nabídnout dočasnou úlevu, naše fulvová kyselina přináší naději těm, kteří hledají trvalé a účinné řešení. Je načase zamyslet se nad způsobem, jakým pečujeme o své zdraví a jaké metody léčby si pro sebe vybíráme, abychom žili plnohodnotný a zdravý život.

Zdroj:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7699212/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21073632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles /PMC8037475/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6151376/
https://www.scielo.br/j/rbca/a/4t3RkVws3rnytXk8S8g97hJ
https://www.liebertpub.com doi /abs/10.1089/105072502760043422
https://www.drnuzum.com/blogs/articles/thyroid-explained-the-article-you-wish-you-read-years-ago