CERTIFIKÁTY

Naša spoločnosť je hrdá na to, že získala všetky nevyhnutné certifikáty, ktoré tak garantujú maximálnu kvalitu, účinnosť a bezpečnosť všetkých našich produktov.

S odhodlaním prinášame na náš trh tie najkvalitnejšie výrobky, ktoré už prešli dôkladnými testami a zároveň spĺňajú najprísnejšie štandardy kvality a výroby.

Certifikát GMP

GMP certifikát zaisťuje kvalitu, bezpečnosť a účinnosť našich produktov vyrábaných podľa dobrých výrobných postupov a štandardov.

Certifikát HACCP

HACCP certifikát zaisťuje výrobu a spracovanie našich produktov podľa najvyšších štandardov potravinovej bezpečnosti a hygieny pre zdravie a ochranu zákazníkov.

Registrácia Výživových doplnkov

Náš certifikát registrácie výživových doplnkov zaručuje, že naše produkty sú overené, spĺňajú prísne regulačné a zákonné požiadavky.

Certifikát Analýzy / Mikroorganizmy

Certifikát Analýzy na mikroorganizmy zaručuje, že naše produkty boli dôkladne testované a spĺňajú prísne požiadavky na mikrobiálnu čistotu, čím zabezpečujeme bezpečnosť a kvalitu pre našich zákazníkov.

Certifikát Analýzy / Ťažké Kovy

Certifikát Analýzy na ťažké kovy zaručuje, že naše produkty boli testované a spĺňajú prísne limity na obsah ťažkých kovov, čím zabezpečujeme bezpečnosť a kvalitu pre našich zákazníkov.