Rakovina – liečba kyselinou Fulvovou

Rakovina - liečba a prevencia kyselinou Fulvovou

Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí po celom svete. Pokroky vo vedeckom výskume však naznačujú, že prírodné látky – vrátane kyseliny fulvovej a humínovej – môžu pomôcť zastaviť rast a šírenie rakoviny.

Mnoho ľudí ju ešte nepozná. Je to najsilnejšia látka na tejto zemi, ktorá vznikla práve z našej matky zeme. V tomto bode sa podľa lekárskych štúdií zdá, že priaznivé účinky Fulvovej kyseliny pri liečbe rakoviny sú dvojnásobné. Kyselina fulvová je „super antioxidant“, ktorý stimuluje vlastný imunitný systém tela a pôsobí ako inhibítor rastu rakoviny.

Rakovina a imunita verzus kyselina Fulvová

Tradičné prístupy k rakovine – vrátane ožarovania a chemoterapie – využívajú nebezpečné toxíny na zabíjanie rakovinových buniek. A tieto liečby majú často bolestivé a skutočne veľmi nebezpečné vedľajšie účinky. Rakovina môže byť síce zničená, ale rovnako tak všetko ostatné, v mnohých prípadoch tak bohužiaľ pacienta čaká krátky zostatok života.

Moderná liečba rakoviny sa teraz pokúša využiť vlastný imunitný systém tela na odstránenie rakoviny alebo aspoň spomaliť jej rast a obmedziť jej schopnosť šíriť sa. Výskum tohto prístupu – nazývaného imunoterapia – ukázal lepšiu mieru prežitia pri niektorých druhoch rakoviny, vrátane rakoviny obličiek a pľúc. Rakovina sa niekedy prestane šíriť, no v mnohých prípadoch táto neskutočne drahá terapia, ktorá nezaručuje účinok tak skutočne požadovaný účinok nemá.

Nedávne vedecké štúdie ukázali, že antioxidanty sú prospešné v imunoterapii pri liečbe a prevencii rakoviny. A humáty, vrátane humínovej a fulvovej kyseliny, sú najsilnejšie prírodné antioxidanty na tomto svete, ktoré mimochodom pochádzajú z našej matky zeme.

Lekárske štúdie ukázali, že „super antioxidanty“ fungujú tak, že bránia „cestám signálnych proteínov“, ktoré umožňujú šírenie určitých druhov rakoviny. To zabraňuje, aby sa rakovina sama reprodukovala a šírila rakovinovú DNA a RNA z hostiteľskej bunky do iných buniek. Zjednodušene povedané, antioxidanty blokujú signály, ktoré umožňujú šírenie rakoviny do susedných buniek – účinne neutralizujú šírenie rakoviny a rakovina sa tak v celkovom procese úplne zastaví.

Vedecký výskum fulvovej kyseliny pre rakovinu

▪️ Vykonané výskumy preukázali, že kyselina fulvová spôsobuje smrť rakovinových buniek, alebo aby sa rakovina zastavila

▪️ V klinických testoch bolo preukázané, že kyselina fulvová/humínová má terapeutické účinky na rakovinu krčka maternice

▪️ Bolo tiež vedecky dokázané, že kyselina humínová a kyselina fulvová inhibujú rast buniek leukémie HL-60

▪️ Pri liečbe fulvovým/humínovým extraktom počas dvoch rokov zaznamenali pacienti s nádormi pažeráka 100% úspešnosť v prevencii    progresie nádoru do rakovinového stavu

▪️ Nemocničné štúdie o nádoroch štítnej žľazy, niektorých rakovinových, ukázali, že podávanie fulvového/humínového extraktu viedlo k    90 % úspechu pri zastavení rastu nádoru a zmenšeniu veľkosti nádorov – a u ostatných 80 % k úplnému vyliečeniu

▪️ Nuzum – popredný odborník na kyselinu fulvovú – úspešne vyliečil viac ako 8 000 pacientov kyselinou fulvovou – nikdy neboli hlásené žiadne negatívne vedľajšie účinky

Ako doplnky kyseliny fulvovej odvodené od humátu bojujú proti rakovine

Nový vývoj vo výskume rakoviny zistil, že samotné rakovinové bunky spôsobujú nadprodukciu voľných radikálov – čo zodpovedá za typický nekontrolovaný rast rakovinových buniek. Voľné radikály bombardujú okolité bunky a poškodzujú ich. A rakovinové bunky produkujú „oxidanty“, ktoré fungujú ako mediátorové molekuly – vysielajú signály cez proteínové cesty do okolitých buniek.

Celosvetové farmakologické štúdie ukázali, že rôzne mechanizmy v štruktúre humínovej molekuly z nej robia akceptor voľných radikálov, lapač (chelátor) a antioxidant. Pôsobí tak, že bráni signálnym proteínovým dráham, čím neutralizuje šírenie rakoviny.

Zatiaľ čo humínové extrakty – vrátane doplnkov Fulvic Acid & Humic  – nie vždy ničia rakovinové bunky, bolo vedecky dokázané, že vo všeobecnosti zastavujú ich rast a šírenie. V mnohých štúdiách v skutočnosti nádory spontánne zmizli takmer okamžite.

Rakovina a doplnky kyseliny Fulvovej

Vedecké štúdie dokázali, že čím vyššia je kvalita humínového extraktu, tým lepšia je schopnosť zvrátiť chorobu akou je rakovina. Chemické testy ukázali, že humát, z ktorého sa vyrábajú fulvové doplnky Advanced Health Fulvic Acid je najvyšší dostupný organický humát bohatý na prírodné minerály a mikroživiny.

Kyselina Fulvová/Humínová od Advanced Health je najvyššej svetovej kvality s jej neuveriteľnou čistotou až 99,7 % a je to zároveň jediná čistá Fulvová kyselina dostupná na Slovensku a v Európe
v podobe sublingválneho spreja.

Nižšie si môžete jasne prezrieť niekoľko z výskumov Fulvovej kyseliny, ktoré boli uskutočnené počas niekoľkých rokov.

Milý zákazníci, preukazujeme vám skutočné výskumy kyseliny fulvovej proti zákerným chorobám akou je – rakovina. Výskumy v tomto článku budeme neustále aktualizovať a pridávať, aby sme vám tak mohli podávať všetky informácie ohľadom tejto zázračnej prírodnej látky našej matky zeme.


Výskum číslo 1

Antiproliferačné a protirakovinové vlastnosti kyseliny fulvovej na rakovinových bunkách pečene

Jedinečný humátový materiál prírody Fulvic pochádza z prehistorickej éry bujnej vegetácie bohatej na živiny – kompostovanej po milióny rokov – za vzniku najčistejšej formy koncentrovaného organického humátu – bohatého na humínovú a fulvovú kyselinu, enzýmy a minerály. A keďže doplnky Fulvic Acid sú vyrobené zo 100% prírodných rastlinných zdrojov, nemali by zasahovať do žiadnych potrebných liekov na štítnu žľazu. Kyselina fulvová (FA) je považovaná za najúčinnejší antioxidant prítomný v prírode a používa sa pri mnohých telesných ťažkostiach.

Je to a najhojnejšie sa vyskytujúci člen humínovej látky v prírode a je hlavnou aktívnou zložkou minerálna smola. Hoci sa roky používa, je protirakovinový vlastnosti a antiproliferačné vlastnosti nie sú podrobne zdokumentované.

V tejto štúdii sme analyzovali a antineoplastické a rastové inhibičné vlastnosti kyseliny fulvovej.

Metódy: Rôzne koncentrácie kyseliny fulvovej (10–1000 mg/ml) sa inkuboval s Huh 7 bunky počas 24 hodín. Ak chcete študovať protirakovinové vlastnosti, tieto bunky boli ošetrené kyselinou fulvovou a MTT test, tunelový test, test fragmentácie DNA boli vykonané. Produkcia oxidu dusného bola

Stanovené pomocou Griessovho činidla a kolonogénny test bol uskutočnený s použitím kryštálovej violeti farbenie.

Výsledky: MTT test preukázal inhibíciu rastu pomocou FA so zvyšujúcimi sa koncentráciami. The 1000 mg/ml vykazovalo najvyššiu inhibíciu (73,23 %),

zatiaľ čo 56,4 % a 45,36 % inhibícia sa merala pomocou koncentrácií 500 a 200 mg/ml. Produkcia oxidu dusnatého sa zvýšila v r Huh-7 bunky so zvyšujúcimi sa koncentráciami FA. Došlo k významnému zníženie tvorby kolónií, čo potvrdzuje antiproliferatívna vlastnosť FA. TUNEL test a test fragmentácie DNA ukázali an zvýšené poškodenie DNA a apoptóza so zvyšujúcou sa koncentráciou FA.

Záver: Táto štúdia ukázala, že FA má protirakovinové vlastnosti zvýšením apoptózy a produkciou kyseliny dusičnej a reaktívneho kyslíka
druhov. Naša štúdia preukázala, že kyselina fulvová môžu byť užitočné pri rakovine pečene a súvisiacich poruchách.


Výskum číslo 2

Kyselina fulvová podporuje extracelulárne protirakovinové mediátory z buniek RAW 264.7, čo spôsobuje smrť rakovinových buniek in vitro

  • Kyselina fulvová sa izoluje z humusu metódami acidobázickej extrakcie.
  • Kyselina fulvová zvyšuje proliferáciu buniek makrofágov RAW 264.7.
  • Fulvová kyselina upreguluje expresiu iNOS a NO indukciou aktivity NF-KB.
  • Médium makrofágov RAW 264.7 stimulované kyselinou fulvovou zvyšuje apoptózu buniek fibrosarkómu MCA-102.

Je známe, že kyselina fulvová (FA) podporuje elektrochemickú rovnováhu ako donor alebo receptor s mnohými biomedicínskymi funkciami. Napriek tomu účinok FA na protirakovinovú aktivitu nebol objasnený. V súčasnej štúdii sme najprv izolovali FA z humusu a skúmali sme, či FA reguluje funkcie stimulujúce imunitu, ako je produkcia oxidu dusnatého (NO), v bunkách RAW 264.7.

Naše údaje ukázali, že FA mierne zvyšuje životaschopnosť buniek spôsobom závislým od dávky a sekréciu NO z buniek RAW 264.7. Upreguloval expresiu proteínu a mRNA indukovateľnej syntézy NO (iNOS). Okrem toho FA zvýšil DNA-väzbovú aktivitu jadrového faktora-KB (NF-KB) v bunkách RAW 264.7; inhibítor NF-KB, pyrolidínditiokarbamát(PDTC) účinne zoslabili expresiu iNOS stimulovaného FA, čo naznačuje, že FA stimuluje NF-KB na podporu produkcie iNOS a NO.

Nakoniec sa zhromaždili kultivačné médiá stimulované FA (FA-CM) z buniek RAW 264.7 a bunky fibrosarkómu MCA-102 sa kultivovali v tomto médiu. FA-CM zosilnil apoptózu buniek fibrosarkómu MCA-102 ; avšak inhibítor NO NG-monometyl-l-arginín (NMMA) mierne inhiboval apoptózu buniek fibrosarkómu MCA-102 sprostredkovanú FA-CM, ktorá bola sprevádzaná nízkymi hladinami NO.

V tejto štúdii sme zistili, že FA indukuje tvorbu NO a iNOS v bunkách RAW 264.7 indukciou aktivácie NF-KB; avšak NO v súčasnej štúdii významne nestimuloval apoptózu buniek fibrosarkómu MCA-102. Okrem toho FA-CM tak zosilnil bunkovú smrť v rôznych ľudských rakovinových bunkách , ako sú Hep3B, LNCaP a HL60 .

Celkovo možno povedať, že Fulvová kyselina s najväčšou pravdepodobnosťou stimuluje imunomodulačné molekuly, ako je NO a indukuje apoptózu rakovinových buniek.


Výskum číslo 3

Účinky kyseliny fulvovej na rôzne rakovinové bunkové línie  †

Anatolská stredná škola Sirri Yircali, Balikesir 10020, Turecko
Katedra biológie, Balikesir University, Balikesir 10145, Turecko
Katedra molekulárnej biológie a genetiky, Balikesir University, Balikesir 10145, Turecko

Prezentované na 2. medzinárodnej konferencii o prírodných produktoch na prevenciu a terapiu rakoviny, Kayseri, Turecko, 8. – 11. novembra 2017.

Huminové látky sa bežne nachádzajú v rozkladajúcej sa organickej hmote vrátane rastlín, živočíšnych zvyškov, odpadových vôd a pôdy. Hoci fulvová kyselina predstavuje ~ 90 % všetkých látok a jej biologický význam sa uznáva už mnoho rokov, stále existuje minimálne vedecké pochopenie tvrdení o jej biologických vlastnostiach. Tieto prípravky však obsahujú množstvo toxických prvkov, ktoré znemožňujú ich použitie.

Nedávno sa vyvinula čistá forma fulvovej kyseliny odvodenej od sacharidov (CHD-FA) o ktorej sa ukázalo, že je klinicky bezpečná a neobsahuje žiadne environmentálne kontaminanty, o ktorých je známe, že sú škodlivé pre hostiteľa.

Cieľom tejto štúdie je zhodnotiť účinky kyseliny fulvovej na rôzne rakovinové bunky. Hep3B, Bunky HT29 a PC3 boli ošetrené rôznymi koncentráciami fulvovej kyseliny počas 48 a 72 hodín a proliferácia buniek bola vykonaná MTT testom. Zmeny v hladinách mRNA apoptotických génov boli tiež analyzované v bunkách PC3.

Fulvová kyselina inhibovala proliferáciu všetkých bunkových línií použitých v tejto štúdii stanovenej MTT analýzou. Konkrétne sa zistilo, že bunky Hep3B sú najcitlivejšie na 48-hodinovú aplikáciu s 1,58–2,43 μg/μl IC hodnota 50. Okrem toho fulvová kyselina významne upregulovala apoptotické gény na úrovni mRNA v porovnaní s neošetrenou kontrolnou skupinou.

Tu nájdete všetky zdroje z výskumov:

Výskum číslo 1
Antiproliferatívne a protirakovinové vlastnosti kyseliny fulvovej na bunkách rakoviny pečene
https://www.jcehepatology.com/article/S0973-6883(15)00118-8/fulltext

Výskum číslo 2

Kyselina fulvová podporuje extracelulárne protirakovinové mediátory z buniek RAW 264.7, čo spôsobuje smrť rakovinových buniek in vitro
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576916301734

Výskum číslo 3
Účinky kyseliny fulvovej na rôzne rakovinové bunkové línie
https://www.mdpi.com/2504-3900/1/10/1031/htm